Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Pryč s plynem, Vídeň do roku 2027 investuje miliardu do klima

Aktuálně

Raus aus Gas. Pryč s plynem. Vídeň chce skoncovat se svou závislostí na plynu, proto v příštích pěti letech investuje miliardu eur do geotermální energie, výstavby velkých tepelných čerpadel a do solární a větrné energie. Zbavit se (nejen) ruského plynu Vídni zapadá do strategie klimatické neutrality do roku 2040.

Do roku 2027 Vídeň investuje 1,29 miliard eur do projektů, které ji zbaví závislosti na plynu a přiblíží ji k cíli klimatické neutrality v roce 2040. Velkou výzvu představuje alternativní vytápění, proto také transformace teplárenství spolkne největší podíl 625 milionů eur (48 %). Téměř o polovinu méně pak investice do rozšíření výroby obnovitelných zdrojů energie (OZE) - 334 milionů eur - nemalou část - 160 milionů eur - si vyžádají náklady na digitalizaci, elektromobilitu a telekomunikace a po 90 milionech eur poputuje na ekologizaci chlazení a systém zabezpečení dodávek energie.

Zdroj: Wien Energie, 2021

Největší výzvu představují dodávky tepla

V zásobování teplem nyní dominuje plynová kogenerace, to mají změnit investice do geotermální energie a velkokapacitní tepelná čerpadla. Jedno takové již Wien Energie staví - u odtoku z vídeňské čistírny odpadních vod (ČOV). Po dokončení v roce 2027 má dodávat teplo 112 000 domácnostem. Samotná ČOV již dnes vyrábí více energie, než sama spotřebuje. A to díky využívání odpadních plynů, vodní energie a FVE, která je na ní umístěna. Celková investice dosáhne 15 milionů eur

Klíč k Wärmewende (tepelná tranzice) leží hluboko (3000 m) pod zemí v podobě teplé vody, aspoň pro Vídeň či Mnichov. Hlubinná geotermální energie má podle průzkumů projektu GeoTief obrovský potenciál, který by do roku 2030 mohl pokrýt až 125 000 domácností. Výzkumníci tepelný výkon odhadují až na 120 MW.

Do roku 2040 Vídeň počítá s úplnou ekologizací dálkového vytápění. Podle Karla Grubera z Wien Energie je nutné do deseti let nejméně z poloviny ozelenit dodávky tepla a pokud vše půjde podle plánu, už za 3 nebo 4 roky budou připojovány první geotermální zdroje. 

 

Obr.: Mapa oblasti, kde se nachází zásobárna teplé vody. Zdroj: Wien Energie, 2021 

200 MW solární a 100 MW větrné energie do konce roku 2022

Společnost Wien Energie za rok 2021 zaznamenala rekordní nárůst vyrobené obnovitelné energie (1 260 GWh), to pokryje spotřebu 630 000 domácností. Její investice se vyplácí, proto s nimi nadále pokračuje a v roce 2021 postavila 60 nových FVE a jako největší výrobce solární energie celkem provozuje 320 FVE s výkonem přes 85 MW. Letos přitom hodlá prolomit hranici 100 MW instalovaného solárního výkonu.

Kapacitu výroby větrné energie v loňském roce Wien Energie navyšovala spíše nákupem než samotnou stavbou. Pro rok 2022 chce ale dosáhnout hranice 200 MW díky realizaci větrného parku Trumau s osmi turbínami o výkonu 27, 6 MW s celkovou investicí 36 milionů eur.

A co si o tom myslí Rakušané?

Ambice, odhodlání ani podrobné plánování Rakousku ani Vídni nescházejí. Podpora obyvatelstva pro budování nových OZE je podle posledních průzkumů vysoká. Polovina dotázaných podporuje expanzi větrné, solární i vodní energie na volných plochách. 

Nejvyšší podpoře se však těší FVE integrované do střech či fasád (přes 70 %) a stále více majitelů budov uvažuje o instalaci vlastního FVE systému včetně akumulace. Nižší důvěra panuje v nahrazení dodávek tepla alternativním zdrojem energie, přesto zhruba polovina dotázaných souhlasí se zákazem vytápění fosilními palivy.

Stále větší popularitu si získává participace občanů na využívání OZE, komunitní energetika stojí v popředí zájmu od minulého roku a zájem o ni stále stoupá i díky zákonu o obnovitelné energii (EAG), který podpořil vytváření energetických společenství. Podle průzkumu si dvě třetiny dokáží představit být součástí energetického společenství, které bude energii vyrábět, spotřebovávat, akumulovat, sdílet a prodávat. Téměř každý pátý dotázaný by se do založení energetického společenství pustil sám.