Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Žádáme Komisi o zpřesnění požadavků na nefinanční zprávy korporací

Aktuálně

Evropská komise bude v pátek 30. listopadu 2018 jednat o tom, jakou podobu by měly mít zprávy publikované korporacemi o jejich vlivu na životní prostředí a společnost. Velké společnosti tyto zprávy povinně publikují každý rok (u nás jim to ukládá zákon o účetnictví), ale každá to dělá po svém, což nepřispívá použitelnosti a vzájemné porovnatelnosti zveřejněných informací. Dvacítka evropských organizací, které se zabývají odpovědností byznysu (a Frank Bold mezi nimi), vyzvala Komisi, aby zítřejší schůzku využila ke zpřesnění požadavků na nefinanční zprávy. Jejich doporučení pro oblast lidských práv, korupce a životního prostředí, si můžete přečíst v přiložené výzvě.