Susanna Arus

EU Public Affairs Manager

Susanna je odpovědná za globální komunikační strategii projektu Purpose of the Corporation. Pořádá workshopy, kulaté stoly, konference a další akce v Bruselu, Londýně a v dalších místech. Mimo jiné organizovala Creating Sustainable Companies Summit (2016). Dále se podílí na sestavování a šíření reportů, pozičních dokumentů a komentářů k aktuálním politikám, je zodpovědná za komunikaci s médii, audiovizuální výstupy z projektu i grafickou stránku publikací. Susanna vystudovala žurnalismus na Barcelonské univerzitě a před svým angažmá ve Frank Bold pracovala ve veřejném sektoru, soukromém sektoru i v nezisku. 

Susanna Arus

zpět na celý tým