Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Susanna Arus

Communications and Events Officer

Susanna je odpovědná za globální komunikační strategii projektu Purpose of the Corporation. Pořádá workshopy, kulaté stoly, konference a další akce v Bruselu, Londýně a v dalších místech. Mimo jiné organizovala Creating Sustainable Companies Summit (2016). Dále se podílí na sestavování a šíření reportů, pozičních dokumentů a komentářů k aktuálním politikám, je zodpovědná za komunikaci s médii, audiovizuální výstupy z projektu i grafickou stránku publikací. Susanna vystudovala žurnalismus na Barcelonské univerzitě a před svým angažmá ve Frank Bold pracovala ve veřejném sektoru, soukromém sektoru i v nezisku. 

Susanna Arus

zpět na celý tým