ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Zapojili jsme se do projektu na podporu občanské společnosti v oblasti klimatu a energetiky

Aktuálně

Decentralizovanou energetikou, do níž se  může zapojit každý, kdo bude mít zájem, a která pomůže občanům bránit se energetickým krizím, se ve Frank Bold Society na expertní úrovni zabýváme dlouhodobě. Proto jsme se rádi zapojili do nového projektu STELLAR Rights (Strategic Litigation and Environmental Rights)  v rámci programu Evropské unie Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

Jeho cílem je zvýšit povědomí organizací občanské společnosti o možnostech využívat práva zakotvená v Listině základních práv EU v oblasti klimatu a energetiky. Projekt tak přispěje k vyváženosti mezi evropskými politikami v oblasti energetiky a životního prostředí při respektování základních práv, transparentnosti, participace veřejnosti a přístupu ke spravedlnosti.

Hlavními aktivitami projektu bude výzkum právních nástrojů EU, sběr dat o implementaci politik na úrovni členských států, školení cílových skupin (organizací občanské společnosti, místních komunit, atd.) a národní a evropská setkání. 

Aktivity na zvyšování povědomí a školení se zaměří na práva vyplývající z Listiny základních práv EU a Aarhuské úmluvy. Zvýší znalosti cílových skupin o právu EU, dostupných opravných prostředcích a jejich uplatnění v záležitostech klimatu a energetiky (na strategické i projektové úrovni rozhodování). 

Na projektu STELLAR Rights spolupracuje konsorcium 9 partnerských organizací z 8 zemí EU:

  • Association Justice & Environment- koordinátor

  • Oekobuero (Rakousko)

  • BlueLink Foundation (Bulharsko)

  • Zelena Akcija (Chorvatsko)

  • Frank Bold Society (Česká republika)

  • Estonian Environmental Law Center (Estonsko)

  • Environmental Management and Law Association (Maďarsko)

  • Fundacja Frank Bold (Polsko)

  • Legal Center for the Protection of Human Rights and the Environment PIC (Slovinsko)

Projekt STELLAR Rights potrvá 2 roky a je financován z prostředků Evropské unie v rámci programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).


Autor

Laura Otýpková

Právnička a vedoucí sekce Odpovědné energie