Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

10 kroků pro lepší architekturu ve vaší obci

Občan 2.0

Společně s Českou komorou architektů vám přinášíme 10 kroků, které můžete chtít po svých zastupitelích v oblasti architektury.

Na červnovém setkání Občanů 2.0 vystoupil jako host Ing. arch. Petr Lešek, předseda Pracovní skupiny pro soutěže Představenstva České komory architektů a její předchozí předseda. Plodná diskuze s účastníky se zhmotnila do manuálu, který odborně komentovala také naše právnička Hana Sotoniaková.

Text je šitý na míru aktivním občanům a vychází ze zkušeností architektů. Může se stát podkladem pro zahrnutí architektury (kulturního prostředí) jak do programů kandidátů v obecních volbách, tak do požadavků občanských iniciativ, které po kandidátech budou vyžadovat přihlášení se k péči o architekturu (kulturní prostředí), pokud se k tématu nepřihlásí sami, nebo jenom částečně.

„Náš svět se skládá ze vztahů (sociálních, ekonomických…) a prostředí, ve kterém se tyto vztahy odehrávají. Většina politiků se bohužel primárně soustředí na vztahy a prostředí buď nevnímá, nebo je řeší pouze jako nutnou údržbu. Neuvědomují si, že kvalitní prostředí přitahuje občany a živí aktivitu ve městech a obcích. Investice do kvalitního prostředí se tak slovy dneška opravdu vyplatí." Petr Lešek, ČKA

Česká komora architektů je připravena státní správě, samosprávě i veřejnosti poskytnout k otázkám spojeným s místním rozvojem své konzultace, v některých případech i bezplatné.

1. Strategický plán má být zásadním dokumentem obce, ne bezvýznamnou formalitou

Má to být celková vize rozvoje, která vznikne po široké diskusi. Důležitější pro jeho zpracování má být vždy kvalita, nikoliv čas.

2. Územní plán má být odborným doporučením směřování obce

Územní plán nemá být formální dokument, který slouží pouze k vypořádání individuálních požadavků. Má být srozumitelnou prostorovou vizí obce a pomáhat jejímu životu.

3. Mapa městského majetku pomáhá odpovědné a přehledné péči o něj

Měla by být součástí strategického plánu

4. Konkrétní problémy obce budou řešeny celkově, se zapojením kvalitních odborníků a participací veřejnosti

Problémy k řešení by měly být vytipovány v rámci participace na tvorbě/aktualizaci strategického plánu a postup jejich řešení zahrnut do strategického plánu.

5. Regenerace částí obce má být připravovaná průběžně podle potřebnosti

Obce by neměly přistupovat k dotačním programům pouze jako k možnosti získat finance a připravovat projekty ve spěchu a bez zájmu o řešení problémů místa.

6. Obce by měly zpracovat regulaci reklamy na svém správním území

Výtvarné intervence mají být součástí strategického plánu. Obce nemají být přeplněna nekvalitní a agresivní reklamou, zvláště ne na veřejných pozemcích a budovách.

7. Zpracovatelé projektů i staveb mají být vybíráni podle kvality, ne jenom podle ceny

U výběru projektantů má být zohledňována i cena budoucí stavby a jejího provozu.

8. Městský architekt má pečovat o celkový rozvoj obce

Nemá být pouhým úředníkem schvalujícím různé záměry v území.

9. Obec musí komunikovat se svými občany

Je vhodné mít ve městě komunitního koordinátora (mediátora), který nečeká na zájem občanů, ale průběžně aktivně představuje činnost města a hledá způsoby zapojení veřejnosti.

10. Obce mají vzdělávat občany a motivovat je k zájmu o prostředí, ve kterém žijí

Nezájem zvyšuje vandalismus, brání přebírání osobní odpovědnosti a identifikaci s prostředím a hrdosti „být odtud“.

Program Architektura pro komunální politiku, který připravila Česká komora architektů ve spolupráci s Frank Bold, je obecný a je vhodné jej doplňovat o konkrétní místní problémy. Rozsah jednotlivých bodů je potřeba přizpůsobit velikosti sídla. Jednotlivé body mají význam i samy o sobě, ale v celku se jejich efekt násobí. 

Přečtěte si celý text Programu Architektura pro komunální politiku.