Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

11. celostátní setkání Občanů 2.0

Občan 2.0

Od pátku 19. června do neděle 21. června se konalo již 11. setkání Občanů 2.0. Setkání se uskutečnilo v Býkovicích na Jižní Moravě a sešli se na něm aktivní občané z celé České republiky.

Partnerům, kteří přijali naše pozvání na setkání, pomáháme řešit případy, které mají významný dopad na život v jejich regionech a které jsou zároveň ve veřejném zájmu – ať už se jedná o ochranu životního prostředí, veřejný prostor ve městě, transparentní fungování samospráv nebo nesprávné úřední postupy. Cílem setkání bylo propojit tyto občansky aktivní občany, aby se mohli vzájemně inspirovat, spolupracovat a sdílet konkrétní řešení a dobrou praxi.

Setkání občanů 2.0

Občané i zastupitelé mohou spolupracovat

Na letošní setkání jsme pozvali jak začínající zastupitelé, kteří se ve svých funkcích snaží realizovat dobrou praxi, tak i partnery, kteří uskutečňují ryze watchdogové aktivity a lokální politiky se neúčastní. Také proto se letošní odborný program tematicky zaměřoval na možnosti spolupráce občanů a obcí.

O výživné právní školení se na setkání postarali právníci Franka Bolda Libor Jarmič a Hana Sotoniaková. Účastníci díky nim mohli načerpat informace jednak o obecních smlouvách, tak o možnostech dobrého hospodaření obce. Dalším tématem byly veřejné zakázky a možnosti jejich vypisování takovým způsobem, aby hlavním hlediskem následného výběru nebyla jen nejnižší cena, ale aby byla uplatitelná také kvalitativní a environmentální kritéria při zadávání zakázek. Tyto služby Frank Bold nabízí svým partnerům a klientům v rámci projektu Férová obec.

Hana Sotoniaková

V dalším dopoledním bloku nazvaném “Občan 2.0 investigativní” představil Michal Voda z organizace Naši politici, jak vypadá profesionální investigativní práce na kauzách veřejného zájmu – jak dohledávat informace o možných propojeních byznysu a politiky v obci a o potenciálních střetech zájmů. Prostřednictvím konkrétní případové studie se mohli účastníci dopátrat k jednotlivým vazbám mezi obcí a soukromými firmami.

Michal Voda - Naši politici

Odpolední workshop s názvem “Cooperation is a new activism” (Spolupráce jako nový aktivismus) prakticky ukázal, jak je možné strategicky spolupracovat v obci. Na hypotetické případové studii, kdy měla být vybudována na kraji města velká spalovna odpadu, si účastníci mohli vyzkoušet, jak by vedli kampaň a koho všeho by se pokusili do jednotlivých aktivit zapojit.

Večer na téma obnovitelné zdroje

Během večerního bloku představil Pavel Doucha z Frank Bold Legal (Advokátní kancelář Šikola & partneři) téma obnovitelných zdrojů, kterým se advokátní kancelář věnuje. Pavel Doucha zároveň ukázal, jak je možné vést férové podnikání, kdy jsou kromě solventnosti klientů brány na zřetel také morální aspekty jejich podnikání a etické pozadí jejich problému. Zkrátka, že i klienty je možné si vybírat. Advokátní kancelář je pro Franka Bolda důležitou složkou, jelikož spolufinancuje naše aktivity a pomáhá tak k udržitelnosti našich projektů.

Lepší služby a nový služební zákon

Během nedělního dopoledne si mohli účastníci vybrat mezi seminářem ke služebnímu zákonu a workshopem k designu služeb. Během workshopu “Lepší služby obce – spokojenější občané” představili studenti z Kabinetu informačních studií a knihovnictví svůj projekt libdesign, který nabízí metodologii pro postupné vylepšování neziskových organizací a knihoven.

Advokát Frank Bold Legal, Pavel Černý, shrnul pro účastníky to nejdůležitější, co si odnést z textu nového zákona o státní službě. Aktivní občané tak získali přehled o změnách fungování státní správy a o postavení úředníků, se kterými přicházejí do kontaktu i při svých občanských aktivitách.

Děkujeme všem prezentujícím i účastníkům, kteří opět vytvořili skvělou atmosféru, sebe navzájem i nás nabili inspirací a elánem do další práce a znovu nám dokázali, že setkávat se má smysl.

Setkání občanů 2.0

Děkujeme také donorům - Konrad Adenauer Stiftung a Ministerstvu vnitra ČR za podporu setkání.

Přečtěte si více o projektu Občan 2.0.