Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Hra Občan 2.0 na NGO Marketu

Občan 2.0

3. května jsme prezentovali Občana 2.0 na NGO Marketu v Praze. Sešlo se tu 200 neziskových organizací z celé ČR, ale jen u jednoho stánku jste si mohli zahrát interaktivní hru Občan 2.0. Ti z vás, kteří se na NGO Market nedostali, si o hře mohou přečíst a zahrát si ji na nějakém dalším setkání.

Na začátku hry se hráč stává pomyslným občanem vesnice Koněprusy, který se jednoho dne probudí a uvědomí si, že vlastně vůbec neví, co se v jeho obci děje. Zajde se proto podívat na první stanoviště.

Úřední deska

Aby našel kýženou informaci musí se občan Koněprus prohrabat nejprve oznámením o pronájmu hrobních míst, reklamou o revizích komínů a dalšími papíry, pod kterými najde zápis ze zasedání zastupitelstva obce Koněprusy.

V jednom bodě se zastupitelstvo usneslo, že postaví jezdeckou sochu všech zastupitelů z argentinské žuly s podstavcem z karlovarského mramoru a chce na ni použít peníze, které měly být původně věnovány na opravu místní školy. To se našemu občanu nelíbí, a tak jde zjistit další informace na obecní úřad.

Obecní úřad

Zde se občan Koněprus snaží využít svého práva na informace a požaduje po neoblomném úředníkovi smlouvu o stavbě sousoší. Nejprve se musí prokousat sítí výmluv, které už má úředník dobře připravené dopředu. Nakonec přece jen dostane do rukou smlouvu, kde jsou ovšem prakticky veškeré důležité informace začerněny.

"Ale my máme právo na informace.“
"Ano, vy máte právo na informace, já mám právo začernit.

Většina občanů na NGO Marketu byla statečná, nenechala se odbýt a domáhala se svých práv na informace, až jim úředník ukázal i smlouvu nezačerněnou. A než občan pokračuje na další stanoviště, zasvětí ho, už ne tak přísný, úředník do toho, jak má vypadat žádost o informace a co může být ve smlouvách začerněné.

Stavební úřad

Z obecního úřadu vedou kroky občana Koněprus na stavební úřad, kde může nahlédnout do spisu z pozice účastníka územního řízení. Dozví se v něm například to, že kvůli stavbě sousoší se zruší dětské hřiště a vykácí kus lesa. Občan se v tuto chvíli chce nějak ohradit, ale nutno podotknout, že hráči většinou netuší, jak přesně povolovací řízení fungují a čeho se vlastně mohou účastnit.

"Většina účastníků se báječně vžila do role obyvatele Koněprus a i když si třeba na začátku moc nevěděli rady, zdálo se mi, že v průběhu nabývali postupně víc a víc sebejistoty,“ hodnotí stážistka Petra Holečková, která provázela účastníky ve hře.

Co se nakonec všechno občan Koněprus dozví a co může udělat? To zjistíte, když si s námi příště přijdete zahrát! Jen ještě dodejme, že celý případ je smyšlený a nic podobného se v Koněprusech nestalo.

Za svoji statečnost dostali všichni hráči zbrusu novou nálepku Občan 2.0 a Průvodce povolováním staveb. Všem moc děkujeme za účast a přejeme hodně vytrvalosti v reálných situacích!