ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

V Brně proběhlo 14. setkání Občanů 2.0

Občan 2.0

V sobotu 26. 11. 2016 se v Brněnské Otevřené zahradě konalo již 14. celostátní setkání aktivních občanů. Byl to opět den plný předávání užitečných zkušeností a debat nad zajímavými tématy. Přivítali jsme 20 aktivních občanů ze všech koutů České republiky.

Občanům 2.0 dlouhodobě pomáháme v jejich snaze zlepšit fungování místní státní správy a kultivovat veřejný prostor i životní prostředí. V tomto duchu jsme také vybírali program letošního podzimního setkání. Po úvodní seznamovací aktivitě, při které jsme se zamýšleli nad řadou zajímavých otázek (Co je lepší vzít si na pomoc, když hájíte věci ve veřejném zájmu? Zákoník a paragrafy nebo cedule a transparenty?), následovaly vzdělávací právní bloky.

V rámci prvního přednáškového bloku vysvětlil právník Frank Bold Libor Jarmič, jak funguje Registr smluv, zavedený zákonem o registru smluv v červenci tohoto roku. Na jednotlivých příkladech jsme si ukázali, jaké smlouvy lze v registru smluv dohledat, jaké chyby se často dělají při zadávání smluv do registru a jaké jsou následky nesprávného zveřejnění. Tip: Jednoduchou a srozumitelnou formou toto téma shrnuje také naše publikace Jak mohou občané používat registr smluv.

Následovala přednáška a moderovaná diskuse na téma Nová směrnice EIA, kterou představila právnička Frank Bold Donika Zůbková. S procesem EIA se celá řada Občanů 2.0 při svých aktivitách pravidelně setkává, proto se brzy rozpoutala živá diskuse nad jednotlivými problémy, které s procesem EIA souvisejí. Dozvěděli jsme se, které z těchto problémů nová směrnice EIA řeší, a následně diskutovali o tom, zda přijatá opatření skutečně povedou ke zlepšení současné situace.

 

Později odpoledne přišla na řadu také panelová diskuse, a to na téma Městský architekt. V panelu zasedli Kristýna Kosová, místostarostka v Rožnově pod Radhoštěm, Hana Kašpaříková, členka zastupitelstva města Brna, Aleš Studený, který se zasadil o ustanovení městského architekta ve Žďáru nad Sázavou a Zbyněk Ryška, městský architekt ze Žďáru. Moderování diskuse se ujala právnička Frank Bold Hana Sotoniaková. Diskutovali jsme mimo jiné o tom, k čemu je dobré mít městského architekta, jak probíhá výběr vhodného kandidáta, s jakými problémy se městští architekti ve své funkci setkávají a jakých výsledků se již podařilo prostřednictvím městského architekta dosáhnout. Barvitou diskusi doplnil výtisk časopisu ERA21 s tématem Městský architekt, který dostali účastníci setkání darem od redakce časopisu.

Večer, ještě než došlo na kuloáry, dostali prostor pro prezentaci i další aktivní občané. Aleš Studený ze Žďáru nad Sázavou nás upozornil na problematiku zvyšující se eroze půdy a na souvislosti se současným systémem poskytování dotací.  Stanislav Zámečník s Kateřinou Kočí nám za spolek Actea ukázali, jak se v současnosti vyvíjí jejich boj za záchranu jedinečné přírody NPR v Jeseníkách. Lukáš Blažej vystoupil za spolek Ústecké šrouby  a popsal, jak může být obtížné uhájit svá účastnická práva v Ústí nad Labem. Závěrem vystoupili Hana Kašpaříková s Michalem Sadílkem za spolek Čisté Tuřany s o něco optimističtějším příspěvkem o svých aktivitách v okolí Holáseckých jezer.

Děkujeme všem prezentujícím i účastníkům, kteří přišli, sdíleli své zkušenosti a opět vytvořili skvělou a inspirativní atmosféru!

Děkujeme také našim donorům.

 

Autor fotografií: Jiří Vysloužil

Přečtěte si více o projektu Občan 2.0.

Autor

Alena Chaloupková, Stážistka Frank Bold