Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Zažít Prahu s Občanem 2.0

Občan 2.0

Sobota 21. září se v celé Praze nesla v duchu sousedského setkávání. Na desítkách míst vznikly v rámci akce Zažít město jinak pěší zóny, které se zaplnily různorodými stánky a atrakcemi.

Doprovodná kulturní produkce měla nalákat do ulic co možná nejvíce lidí a umožnit jim projednou nahlédnout velkoměsto ze spíše komunitní perspektivy

Jednou z nejfrekventovanějších lokalit se stala Branická ulice, kde měl svůj stan i Branický budík, nezávislý lokální časopis cílící na informování o alarmujících politických kauzách na území Prahy 4. Pod stejnou střechou se však skrývala také prezentace projektu Ekologického právního servisu Občan 2.0. Sešli jsme se tu dva brněnští a dva pražští stážisté, abychom pod taktovkou koordinátorky Markéty v praktické hře přítomným občanům předvedli, jak se mohou domoci některých svých práv vůči státu.

Přísní úředníci a asertivní občané

Jak se ukázalo, mnoho návštěvníků akce se nepřišlo jen dobře najíst, projít se s dětmi a poslechnout si koncerty – během dvou více než hodinových bloků se jich do hry zapojilo několik desítek. Mnozí z nich měli s komunikací s úřady svoje zkušenosti a často právě proto se ochotně vžili do pozice obyvatel smyšlené obce Koněprusy, kde zastupitelstvo schválilo stavbu monumentálního jezdeckého sousoší zastupitelů.

Přestože jsem hrál roli přísného a nevstřícného úředníka, občas bylo potřeba z ní vystoupit a vysvětlit účastníkům, že se mě nesmí zaleknout a musí si tvrdě stát za svými požadavky. Jiní účastníci naopak prokázali nebývalou asertivitu, která ve spojení se znalostí svých práv musela úředníka zcela odzbrojit.

Právní nástroje, které se můžou hodit

V průběhu tří stanovišť jsme občanům ukázali, jaké údaje se zveřejňují na úřední desce obce, jak mohou podat adresnou žádost o informace na správní úřad, i jaké je jejich postavení ve stavebním řízení. Mnozí to vnímali jako velice aktuální průpravu, protože ani Braník v současné době není ušetřen podezřelých developerských projektů.

Být občany 2.0 – tedy občany aktivními, informovanými a dbajícími svých práv – chce ve skutečnosti být mnoho z nás. Často ale chybí prvotní impuls k tomu nebo i jen základní povědomí o dostupných nástrojích. Pakliže jsme naší hrou přispěli k tomu, že se lidé budou včas informovat o probíhajících řízeních a nebudou se z pozice vlastníků sousedních pozemků nebo i jen aktivních občanů bát do nich aktivně zasahovat, naše hra splnila svou úlohu a občanská společnost v České republice je zase o něco silnější.

Podívejte se na fotky našich "úředníků".