Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Jak Frank Bold měnil svět v roce 2023: připravil kvalitní legislativu k energetice i odpovědnosti korporací a zodpověděl stovky dotazů

Povedlo se

Předvánoční čas pro nás ve Frank Bold znamená ohlédnutí se za uplynulým rokem. I letos bychom proto chtěli představit, čeho jsme společným úsilím dosáhli na cestě k udržitelnější budoucnosti Česka, ať už jde o prosazování komunitní energetiky a standardů odpovědného podnikání, obranu našich práv, pokud jde o čistotu ovzduší a  dostatek vody v české krajině nebo o boj za svobodu slova a proti korupčnímu prostředí. Díky, že jste přitom s námi. Všechno jde, když se chce!

Prosadili jsme kvalitní legislativu pro komunitní energetiku

Novela energetického zákona Lex OZE 2, která ukotvuje sdílení energie v zákoně, prošla Poslaneckou sněmovnou díky práci expertů Frank Bold a partnerů z Unie komunitní energetiky v podobě, která významně podpoří rozvoj komunitní energetiky. Zásadní bude navázat na tuto legislativu také dotačními příležitostmi, které umožní rozmach sdílení elektřiny v rámci bytových domů, domácností i obcí.

Čtěte, co přináší Lex OZE 2  

Představili jsme bezplatný návod na komunální energetiku a přinášíme Energii pro města

Celoročně pomáháme obcím připravit se na vysoké ceny energií prostřednictvím komunálních energetických projektů. Letos jsme pro ně proto spustili bezplatný online nástroj Energie pro města. Současný stav místní energetiky si můžete zmapovat prostřednictvím krátkého dotazníku. Jeho výsledkem je vyhodnocení a přehledný krokoměr, který vysvětlí, v jakém bodě se konkrétní obec nachází a kudy se má vydat dál. 

Zjistěte, jak je na tom vaše obec

Připravili jsme 7 doporučení pro tvorbu předpisů ke komunitní energetice

Analyzovali jsme právní úpravu komunitní energetiky v 7 členských zemí EU až na úroveň praktického fungování, abychom mohli představit 7 doporučení pro to, jak nastavit kvalitní pravidla pro fungování energetických společenství. Doporučení využíváme v české debatě o zákoně a hlavně prováděcích vyhláškách, ve kterých tkví ďábel skrytý v detailu. Pro evropský kontext jsme připravili i anglický překlad, který je relevantní hlavně pro střední a východní Evropu, kde pravidla pro komunitní energetiku právě připravují nebo upravují.

Podíleli jsme se na finální podobě standardů pro reporting udržitelnosti

Byli jsme u přípravy finální podoby ESG standardů, podle kterých bude reportovat více než tisícovka českých firem své nefinanční aktivity. Jasná pravidla zajistí transparentnost na trhu a efektivní přesměrování financí do udržitelnosti. Filip Gregor, vedoucí týmu expertů na ESG, se na jejich podobě přímo podílel jako člen EFRAG. Abychom firmám usnadnili orientaci ve složité legislativě, pomohli jsme pro Burzu cenných papírů Praha vyvinout unikátní návod jak na ESG reporting.

Naše dlouholetá práce v oblasti odpovědnosti korporací letos v prosinci vyústila v dohodu na finálním znění směrnice o náležité péči v oblasti udržitelnosti (CSDDD), která přinese největším evropským podnikům povinnost řešit negativní dopady v jejich hodnotovém řetězci. CSDDD, reportingu a dalším aspektům odpovědného byznysu se věnujeme i v našem podcastu, který letos oslavil první výročí.  

Ústavní soud dal za pravdu dvěma klientům ve sporech o špatné kvalitě vzduchu

Nejprve vyhověl Ústavní soud penzistce z Radvanic-Bartovic, která od roku 2018 bojuje za zlepšení kvality ovzduší na Ostravsku. V žalobě na Ministerstvo životního prostředí žádala zadostiučinění za újmu, kterou vlivem nekvalitního ovzduší utrpěla, konkrétně za onemocnění rakovinou plic a ztrátu manžela, který rakovině podlehl.

V druhém letošním rozhodnutí se Ústavní soud zastal našeho klienta, který se domáhal náhrady újmy od státu za nedostatečná opatření vedoucí k nižšímu znečištění ovzduší v místě jeho bydliště. 

Kauza Turów: okolo bariéry voda protéká. Frank Bold dál stojí na straně českých obyvatel 

V polovině letošního roku vypršelo roční monitorovací období funkčnosti nové podzemní stěny, která má bránit odtoku podzemní vody z českého území do polského dolu. Ačkoliv podle Ministerstva životního prostředí stěna funkční je, voda stále odtéká. Naše úsilí o napravení situace ale trvá.

 Ministerstvo nyní musí bezodkladně zveřejnit potřebné informace, vytvořit nový hydrogeologický model na základě těchto informací a zahájit s novou polskou vládou jednání o opatřeních na ochranu českých vod. Stojíme na straně domácností, kterým voda mizí do dolu Turów.

Za drahé potraviny může selhávající český trh. Zanalyzovali jsme činnost Antimonopolního úřadu

Zdražování potravin ukázalo na dlouhodobý problém - Češi platí za zboží víc než sousedé z dalších států EU. Obranou proti vysokým cenám je dobře fungující konkurenční trh, který má zajistit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). V ČR ale není vidět aktivní snaha Úřadu bránit zneužívání dominantního postavení na trhu a dalších nekalých praktik. Vyplývá to z analýzy, kterou jsme ve Frank Bold expertně připravili. Obsahuje i návrhy, jak se má Antimonopolní úřad změnit.

Čtěte analýzu

Fialova vláda má k protikorupčním zákonům jen vlažný postoj 

Přestože se vláda v programovém prohlášení přihlásila ke spoustě slibů, její přístup k protikorupční agendě je jen vlažný. O to náročnější letos bylo prosazování agendy Rekonstrukce státu. I tak se nám povedlo prosadit alespoň základní ochranu oznamovatelů korupce či posílit nezávislost státních zástupců. Přispěli jsme rovněž k prosazení novely zakázkového zákona, kde jsme zastavili hrozbu zvýšení limitů pro zakázky malého rozsahu. Úspěšně jsme lobbovali i v případě novely mediálních zákonů, ale i zde jsme čekali od vlády víc. Mnoho další práce nás tak čeká v roce příštím a až do parlamentních voleb v roce 2025.