Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Turów: podle MŽP a česko-polské dohody podzemní stěna funguje. Odtoku vody z ČR ale nebrání

Aktuálně

Ministerstvo životního prostředí dnes zveřejnilo hodnocení funkčnosti podzemní stěny u polského dolu Turów, která má bránit odtoku podzemní vody z ČR. Ačkoliv ministerstvo uvádí, že stěna je podle uzavřené česko-polské dohody funkční, zároveň přiznává, že voda z českého území do Polska stále odtéká. 

Hodnocení funkčnosti totiž vychází z dat pouze ze čtyř monitorovacích vrtů přímo u podzemní stěny, které se ale nachází v Polsku. Iniciativa Společně pro vodu, jejíž je Frank Bold součástí, proto vyzvala Ministerstvo životního prostředí ke zveřejnění úplných dat z monitoringu všech českých vrtů, a otevření jednání s Polskem o zásadním rozšíření a prohloubení podzemní stěny, případně omezení těžby u hranic České republiky. Více informací o odtoku vody z českého území přinese i nový hydrogeologický model, jehož vznik ministerstvo plánuje. K dispozici však měl být už před povolením těžby v dole až do roku 2044.

Dohoda o těžbě v dole Turów, kterou uzavřela česká a polská vláda 3. února 2022, stanovila jako jedno z opatření proti odtoku vody z českého území do polského dolu výstavbu podzemní stěny. Její plná funkčnost se má na základě dohody posuzovat jak podle toho, zda voda neprotéká přímo skrz stěnu, tak podle toho, zda skutečně brání odtoku podzemní vody z českého území a chrání ji. Z ročního monitorování funkčnosti stěny plyne, že je možné funkčnost potvrdit jen s ohledem na první bod, tedy to, že do dolu na polské straně hranice skutečně přitéká méně vody. Naopak ve druhém bodě stěna selhává, protože odtoku vody z českého území nebrání. Hladina podzemní vody v českých obcích v okolí dolu tak nadále klesá.

„S ohledem na způsob, jak byla dohoda uzavřena, skutečně nelze konstatovat nic jiného než, že podzemní stěna je v jistém ohledu funkční. To ale podle textu dohody neznamená, že skutečně poskytuje ochranu před odtokem podzemní vody z území České republiky. Z veřejně dostupných informací od České geologické služby navíc vyplývá, že není možná jiná varianta než, že stěna českou podzemní vodu nechrání,” uvádí Petra Kalenská, právnička Frank Bold, která se tématu dlouhodobě věnuje.

Nejnovější data uvedla Česká geologická služba ve své zprávě z června 2023. V ní říká, že:

  • „Hladiny podzemní vody na vrtech pod podzemní těsnící stěnou, tj. severně od této podzemní stěny, klesají.“

  • S výjimkou tří polských vrtů (HPz-31/53bis, HPz-25/58 a HPz-26/62), „Ostatní vrty v hlubších kolektorech na polském území mezi podzemní těsnící stěnou a státní hranicí ČR/PR nadále klesají.“

  • „Hladiny podzemní vody v hlubších kolektorech na českém území nadále klesají a v květnu 2023 jsou na historicky nejnižší úrovni.“

  • „Od počátku dubna 2023 hladina podzemní vody na těchto vrtech (ve svrchním kolektoru v okolí Uhelné) nepatrně roste. Tato pozitivní změna pravděpodobně nemůže být přisouzena vlivu podzemní těsnící stěny, protože zatím nedošlo k jednoznačnému nárůstu hladin podzemní vody na českém území v hlubších kolektorech a ve svrchních kolektorech na polském území.“