Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Ústavní soud opět vrátil do hry náhradu škody za špatnou kvalitu vzduchu

Povedlo se

Ústavní soud nám už podruhé dal za pravdu v případě klienta, který se domáhal náhrady újmy od státu za nedostatečná opatření vedoucí k nižšímu znečištění ovzduší v místě jeho bydliště. 

Kvůli neustálému překračování limitu škodlivin v ovzduší trpěl muž silným stresem a dlouhodobými obavami o své zdraví. Obvodní soud pro Prahu 10 a Městský soud v Praze, které se případem dříve zabývaly, žalobu zamítly. Proto se náš klient obrátil nejprve na Nejvyšší soud a následně podal stížnost k Ústavnímu soudu, který mu vyhověl. O náhradě škody tedy bude znovu rozhodovat Nejvyšší soud.

 „V místě bydliště našeho klienta jsou dlouhodobě překračovány limity znečištění ovzduší. Opatření, která příslušné orgány přijaly ke zlepšení situace, jsou nedostatečná a k překračování limitů dochází i nadále. Je tristní, že na potvrzení negativního vlivu znečištěného vzduchu na zdraví těch, kteří jím dlouhodobě trpí, je nutné čekat často dlouhé roky. Ještě obtížnější je pak domoci se odpovědnosti a náhrady za pochybení úřadů v tomto směru. K tomu u nás zatím nedošlo, zatímco například v Polsku již několikrát,” uvedl advokát Pavel Černý z kanceláře Frank Bold Advokáti, který klienta zastupuje.

Jedná se již o druhý případ v nedávné době, kdy se Ústavní soud zastal lidí, kteří bojují za čisté ovzduší. Letos v lednu se soud zastal také penzistky z Ostravy, která trpí rakovinou.