Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Jak hodnotit vlivy působící na chráněné oblasti Natura 2000?

Povedlo se

Spolu se sítí právních organizací zabývajících se právem životního prostředí Justice and Environment jsme vydali příručku na téma odpovídající posouzení vlivů činností na chráněná území spadající do sítě Natura 2000. Výsledek naší práce si lze stáhnout z webu Justice and Environment.

Odpovídající posouzení vlivů navrhovaných záměrů a činností na území spadající do Natura 2000 je mechanismus, který má zabezpečit ochranu těchto území. Mechanismus je zakotven ve směrnici Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rorstlin.

Publikace byla vydána s podporou CEI.