Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Pomohli jsme zrušit nezákonnou úpravu územního plánu

Povedlo se

Magistrát hl. m. Prahy schválil na žádost investora záměru "Branické náměstí" změnu pražského územního plánu, kterou byl v území zvýšen koeficient podlažních ploch. Tím investorovi umožnil hustší a vyšší zástavbu lokality, která by vedla ke zhoršení životního prostředí místních obyvatel, zejména k nárůstu dopravy.

Změna územního plánu nebyla veřejně projednána. Nejvyšší správní soud v obdobném případě rozhodl, že takovýto postup je nezákonný, neboť koeficient podlažních ploch je významným závazným regulativem území, k jehož změně může dojít pouze po projednání s vlastníky okolních nemovitostí a s veřejností.

Zastupovali jsme několik vlastníků okolních nemovitostí a žádali, aby soud nezákonnou úpravu územního plánu zrušil. Městský soud nám dal za pravdu a na základě této žaloby úpravu územního plánu zrušil. Jde o jeden z prvních případů v Praze.