Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Frank Bold představuje Energii pro města: bezplatný návod na komunální energetiku na míru

Tiskové zprávy

Jak se mohou obce lépe připravit na energetické krize nebo vysoké ceny energií? Cestou k tomu, čelit jim efektivně, je komunální řešení energetiky. Díky ní se mohou velká města i menší obce stát energeticky soběstačnějšími a odolnějšími. Jak naplánovat a realizovat projekt fotovoltaické elektrárny v obci, poradí zájemcům nový online nástroj Energie pro města od expertní skupiny Frank Bold. Současný stav místní energetiky si obce a města zmapují prostřednictvím krátkého dotazníku. Jeho výsledkem je vyhodnocení a přehledný krokoměr, který vysvětlí, v jakém bodě se konkrétní obec nachází a kudy se má vydat dál. Nástroj je k dispozici zdarma.

Vyplnění dotazníku, který pomůže zhodnotit stav energetiky v obci, zabere asi čtvrt hodiny. Otázky v něm se dělí do 4 hlavních oblastí: Technická a institucionální připravenost, Ekonomická připravenost, Právní dokumenty, povolovací řízení, zasmluvnění a Zapojování komunity (občanů). Po zodpovězení všech otázek získají zájemci základní doporučení pro každou kategorii otázek.

„Základní ideou bylo obcím poskytnout jednoduchý online nástroj, který jim bez většího úsilí poskytne informace o možném rozvoji místní energetiky. Mimo obecná doporučení jsme chtěli, aby obce získali i konkrétnější návod, který jim pomůže v praxi. Mám proto radost, že vznikl krokoměr projektu obecní fotovoltaické elektrárny, který podrobněji shrnuje celý proces od prvních úvah a analýz až do chvíle zprovoznění této elektrárny,” říká Jan Bakule, právník a odborník na energetiku z expertní skupiny Frank Bold.

Hlavní částí závěrečného vyhodnocení je přehledný krokoměr, který obec či město provede procesem příprav i realizace solární elektrárny. Jednotlivé kroky jsou za sebou chronologicky seřazeny tak, aby bylo jasné, jak má proces pokračovat. Podle zadaných odpovědí krokoměr každé obci ukáže, v jakém bodě se konkrétní projekt nachází a co je pro jeho dokončení ještě třeba splnit. Součástí krokoměru jsou také vysvětlivky pro snadné pochopení.

Rozvoj komunální energetiky přináší každé obci především větší kontrolu nad jejími výdaji za elektřinu, možnost úspor a ve výsledku také účast na rozvoji obnovitelných zdrojů v ČR. Převezmou-li obce větší zodpovědnost za řízení své energetiky, získají cestu k větší soběstačnosti a nezávislosti. 

„Krokoměr realizace fotovoltaické elektrárny vytváří přehledný plán a sleduje vývoj chystaného projektu. Města vede k cíli krok za krokem," dodává Václav Stašek, tajemník města Aše.

„Nástroj má cenu zlata především pro obce, které se v tématu komunální energetiky teprve začínají pohybovat. Kromě mnoha zásadních informací pro orientaci v této oblasti ale nabízí jim i obcím, které už mají projekt rozpracovaný, přehledný „jízdní řád" pro realizaci fotovoltaické elektrárny,” uvádí Michal Vychroň, starosta obce Prosetín.