ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

V dole Turów se opět těží bez povolení. Polský soud dal za pravdu žalobcům a zrušil rozhodnutí o dopadech na životní prostředí

Tiskové zprávy

Těžba v hnědouhelném polském dole Turów čelí další právní překážce. Vojvodský správní soudu ve Varšavě se přiklonil na stranu žalobců a vydal předběžné opatření, jímž pozastavil vykonatelnost rozhodnutí o dopadech dolu na životní prostředí (EIA), které umožňovalo pokračování těžby. Jejím důsledkem je podle žalobců úbytek podzemní vody v České republice a pokles půdy a praskání zdí domů v Německu.

Na konci loňského září vydala polská ministryně klimatu a životního prostředí Anna Moskwa rozhodnutí o dopadech dolu Turów na životní prostředí, které mělo umožnit pokračovat v těžbě. S tímto rozhodnutím však nesouhlasily ekologické organizace ani místní obyvatelé žijící v okolí dolu na české i německé straně. Jejich žaloby podané proti rozhodnutí nezabránily polským úřadům v únoru letošního roku povolit těžbu v dole až do roku 2044

Nyní však dal polský soud za pravdu žalobcům a předběžně pozastavil rozhodnutí o dopadech na životní prostředí, bez kterého není možné těžit. Z jednání soudu lze usuzovat, že žaloby podané proti hnědouhelnému dolu jsou odůvodněné, protože těžař nedostatečně zhodnotil negativní dopady na životní prostředí. Ty mají v České republice podobu především v podobě úbytku podzemní vody. Na německé straně vede pokračující těžba k poklesům půdy a praskání zdí domů.

„Dokumentaci k EIA, kterou posuzovaly polské úřady, kritizujeme už 4 roky a stále jsme se nedočkali ze strany PGE žádné snahy o zlepšení. Od jejího zveřejnění bylo patrné, že jde ze strany PGE pouze o splnění formální povinnosti. Je dobře, že alespoň polský soud vidí v nedostatečném posouzení vlivu těžby na životní prostředí problém,” říká k rozhodnutí soudu Milan Starec, zástupce Sousedského spolku Uhelná.

„Rozhodnutí polského soudu ukazuje, že žaloby proti těžbě v Turówě mají odůvodněný základ a nestojí na vodě. Zpráva, kterou předložil polský těžař, společnost PGE, trpí vážnými nedostatky. Nezohledňuje vliv na české podzemní vody ani sesuvy půdy v Žitavě. Je nutné, aby zpráva o dopadech těžby popsala skutečný rozsah škody, kterou těžba způsobuje, a obsahovala opatření, jak těmto škodám předejde. Bez toho není možné v těžbě pokračovat,” komentuje Petra Kalenská, právnička Frank Bold.