ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Filip Gregor pro server podnikatel.cz o tom, co je smysluplné CSR

Z médií

 Pokud je CSR chápáno jako filantropie, důležité není. Většina firem u nás praktikuje jen filantropii, a to povětšinou zaměřenou na oblasti, které nesouvisejí s oborem a náplní jejich podnikání, cituje server podnikatel.cz Filipa Gregora, který ve Frank Bold vede sekci Opovědné firmy. Mezi oslovenými odborníky panuje shoda na tom, že CSR by se mělo vztahovat k oboru nebo regionu, ve kterém daná společnost působí, a mělo by být výrazem její odpovědnosti za sociální a environmentální dopady související s jejím podnikáním. Úryvek z článku: 

„Významnou roli mohou korporace hrát také ve zlepšování svého bezprostředního sociálního prostředí, pokud sídlí nebo operují ve znevýhodněných lokalitách, a to opět proto, že jejich zapojení představuje nejefektivnější způsob, jak jejich problémy řešit," dodává Filip Gregor.

Jak se svět podnikání mění, stává se odpovědnost a udržitelnost podnikání jedním z nejdůležitějších prvků úspěšného podnikání. Firmy své programy společenské odpovědnosti a udržitelnosti spojují s tím, jak reagovat na demografické změny, situaci na trhu práce, snižující se dostupnost zdrojů, změny v klimatu, měnící se očekávání zákazníků či veřejnosti. To vše firmám přináší nejenom konkurenční výhodu, ale také ekonomické úspory. A promítá se to v jejich reputaci, doplňuje Pavlína Kalousová.

Charita tvoří z celého CSR jen cca 10 %. V ČR existuje mylný názor, že CSR je charita, ale jde o cílenou firemní strategii, díky které se firma stává odpovědnou a může se podílet na trvale udržitelném rozvoji, vysvětluje Sandra Feltham, výkonná ředitelka CSR Consultancy Flagship.cz a prezidentka Business Leaders Foru. Dnešním trendem je posun od firemní charity a filantropie, která byla stěžejní před deseti lety přes společenskou odpovědnost firem postupně až k udržitelnému podnikání. Nejde jen o rozdání pár finančních poukazů. Hodnoty, které jsou spojeny s CSR a udržitelným podnikáním, by měly být v základech obchodní strategie, dodává Pavlína Klausová. S nedůležitostí filantropie souhlasí také Filip Gregor: Pokud je CSR chápáno jako filantropie, důležité není. Většina firem u nás praktikuje jen filantropii, a to povětšinou zaměřenou na oblasti, které nesouvisejí s oborem a náplní jejich podnikání.

Firma by se vždy měla zaměřit na to, co je jejímu podnikání blízké, kde má know-how a může tedy nejvíce pomoci – tedy např. IT firma by měla rozvíjet projekty a CSR v oblasti podpory technologií, a ne kolem sázení stromků, sděluje Sandra Feltham. Například Aleš Šlechta, jednatel firmy Galvamet, přiznává, že spolupracují převážně na regionálních produktech a hlavně tak, aby to bylo blízké jejich firemní historii a filosofii jejich podnikání: Letos se zaměřujeme na 100 let vzniku samostatného Československa, muzejní činnosti a propagaci valašské kultury. Stálicemi je péče o přestárlé v hornatém kraji, odkud řada našich mladých pracovníků pochází, a péče o ekologické chování.

(...)

Sandra Feitham tvrdí, že se CSR v dnešní době stalo nepřehlédnutelným trendem a během dalších pěti let se stane nutností, kterou firmy nebudou moci přehlížet. Je to kvůli tomu, že firmy v dnešní době musí držet krok s rychlým vývojem technologií, rostoucí informovaností zákazníků, požadavky mezinárodních trhů a výzvami, jako jsou například dostupnost a ceny přírodních zdrojů či klimatická změna. Společnosti, které si chtějí zajistit dlouhodobou prosperitu, musí vnímat rizika, která s sebou dnešní doba nese, a vyvinout úsilí na přesun plánování z krátkodobých cílů směrem k strategickému dlouhodobému plánování,“ dodává. 

Filip Gregor předestírá: Negativní dopady podnikání budou čím dál tím více regulovány a ruku v ruce s tím se budou měnit požadavky v B2B vztazích, a to zejména pro ty společnosti, které mají zahraniční obchodní vztahy.  ... Celý článek najdete zde.