ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Pražané žalují MŽP kvůli znečištění ovzduší - zprávy z médií

Z médií

Občané Prahy s právním zastoupením Frank Bold podali žalobu na Ministerstvo životního prostředí kvůli plánu na zlepšování kvality ovzduší v hlavním městě. Důvody žaloby jsou podobné jako v přípdě Brna, Ústí nad Labem a ostravské aglomerace - ministerstvem připravený plán není dostatečně konkrétní na to, aby skutečně dosáhl svého účelu. Proto požadujeme jeho zrušení a nahrazení novým, účinnějším.

Právnička Kristína Šabová k tomu dodává: „Program neobsahuje dostatečně konkrétní opatření, jejich časový plán, ani srozumitelné hodnocení jejich účinnosti, z nichž by bylo zřejmé, kdy a v důsledku jakých konkrétních opatření bude dosaženo stanovených hodnot limitů a zda se skutečně jedná o co nejdříve možný termín dosažení těchto zákonem stanovených hodnot. Z programu zároveň nevyplývá, proč ministerstvo zvolilo tento termín, ani že k tomuto datu ke splnění může skutečně dojít. Z některých částí programu a z vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí naopak vyplývá, že ve vztahu k navrženým opatřením se nejedná o termín reálný.“ 

Kristína Šabová v reportáži ČT

Pro více informací si přečtěte přiloženou tiskovou zprávu nebo se podívejte, jak o žalobě informovala média: