Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Praha, Ústecko, Ostravsko, Brno: neúčinné programy zlepšování ovzduší

Žaloby na neúčinné Programy zlepšování kvality ovzduší

PZKO (Programy zlepšování kvality ovzduší) jsou dokumenty, které mají za cíl snížit znečištění ovzduší v dané oblasti na zákonný limit v co nejkratší době. Vydává je MŽP, jak nařizuje zákon o ochraně ovzduší. Programy jsou však natolik obecné, že v praxi neplní svou roli a nezaručují dosažení zákonné úrovně znečištění „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon. Aby se tak stalo, musela by jejich opatření být konkrétnější, s jasnými prioritami pro tu kterou oblast a s realisticky stanoveným časovým rámcem. Co s tím?

Nejprve jsme zorganizovali mohutnou připomínkovací akci, do které se zapojily stovky obyvatel a organizací. Když ani to nepomohlo, podali jsme v roce 2016 žaloby na PZKO pro 4 oblasti:

  • Ostravská aglomerace
  • Ústecko
  • Brno
  • Praha

V prvních třech případech prvoinstanční soud žalobu zamítl, reagovali jsme kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu a na konci roku 2017 nám byl doručen první příznivý rozsudek: PZKO pro ostravskou aglomeraci byl z větší části zrušen. Soud rozhodl, že neobsahoval řadu povinných náležitostí, které by zaručily jeho účinnost, a zároveň poměrně přesně stanovil, jak by účinný plán měl vypadat. V krátkém sledu pak následovaly analogické ozsudky pro všechny tři zbývající lokality, Prahu, Ústecko a nakonec i Brno. Ve všech čtyřech případech jsme tedy uspěli, soud plány částečně zrušil a MŽP teď musí vypracovat nové, účinnější.

Mediální ohlas

Žaloba na MŽP ve věci újmy na zdraví v důsledku špatného ovzduší

Ve spolupráci s ostravských spolkem Vzduch jsme v minulosti dvakrát žalovali stát o náhradu nemajetkové újmy za to, že nedokáže v Ostravě udržet imisní limity na uzdě. Soudy naši argumentaci částečně uznaly. Oba případy však pohřely na tom, že žalobci v kontaminované oblasti sice žijí, avšak nevykazují žádnou zdravotní újmu.

V prosinci 2018 jsme se s nabytými zkušenostmi pustili do žaloby proti Ministerstvu životního prostředí znovu - tentokrát však zastupujeme obyvatelku, která v důsledku znečištěného ovzduší v dané lokalitě prodělala rakovinu plic. Obyvatelka Ostravy-Radvanic v našem zastoupení žaluje stát ve věci odpovědnosti za vlastní újmu na zdraví a smrt jejího manžela, který v důsledku stejné diagnózy zemřel těsně před podáním žaloby

Mediální ohlas

Granty, projekty

Případy týkající se zlepšování kvality ovzduší v Česku řešíme v rámci projektu Right to Clean Air a zapojujeme do snah EU řešit znečištění ovzduší také právními nástroji.


O případu ve zpravodaji

Aktuálně Michaela Žůrková

Laura Haiselová v ostravských událostech radila jak se bránit proti znečišťování ovzduší

V pátečních ostravských událostech v regionech jste mohli zahlédnout naši právničku Lauru Haiselovou. Reportáž se věnovala tématu sledování průmyslových podniků kamerami kvůli detailnější kontrole vypouštěných emisí. Laura komentovala zejména téma možností obrany proti znečišťování ovzduší ze strany občanů samotných. Poukázala na možnosti žalob vycházejících z naší praxe a doporučila příslušné úřady, na které se možné se obracet. Celou reportáž můžete shlédnout na ivysílání ČT:

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Související dokumenty a studie

PDF TZ: Podání žaloby na MŽP ve věci újmy na zdraví (120.13 KB)