ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Přísnější pravidla pro spalovací elektrárny v celé EU

Z médií

Nové a přísnější emisní limity nejen pro elektrárny, ale pro všech 2 900 velkých spalovacích zdrojů v celé EU, na konci dubna přijaly členské státy EU. Nejpozději v roce 2021 budou všechna spalovací zařízení muset tyto limity splnit, nebo zažádat o výjimku. Jak už informovala média, v ČR většina zdrojů zatím není na přísnější limity připravena.

Nové emisní limity jsou obsažené v referenčním dokumentu BREF, který stanovuje úroveň emisí v souladu s BAT (tj. nejlepšími dostupnými technikami) směrnice o průmyslových emisích. Referenční dokumenty stanovující (nižší) emisní limity sice už platí od roku 2006, ale doposud na ně bylo pohlíženo jako na nazávazná doporučení.  Dle aktuální právní úpravy se nimi budou muset úřady řídít pri stanovování podmínek provozu. spalovacích zařízení. Zpřísnění a zezávaznění limitů je důležitým krokem k čistšímu ovzduší v celé Evropě, neboť velké spalovací zdroje jsou mimo jiné zodpovědné za 46 % SO2 a 18 % NOx.

Projekt Právo na čistý vzduch je financován programem Life.