Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Průmyslová zóna se u Brna zatím stavět nebude

Z médií

Šlapanice (Brněnsko) - Na podzim byly schváleny nové Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JmK). Jedná se o dokument, který může významně ovlivnit životy lidí v mnoha obcích. Určuje totiž, co a kde se smí stavět.

Ve Šlapanicích, sedmitisícovém městě, které je s Brnem spojeno pupeční šňůrou městské hromadné dopravy, je už několik let hlavním politickým tématem otázka, zda v katastru obce vybudovat obří průmyslovou zónu.

Vedení obce počítá s tím, že průmyslový areál přinese městu finance, pracovní příležitosti a investice do dopravní infrastruktury.

Pokud se záměr neuskuteční, argumentuje starosta Jaroslav Klaška (KDU-ČSL) tím, že podobná zóna bude vybudována na území nedalekých Tuřan.

Občanské sdružení je proti

To ovšem pro město nebude výhodné. "Šlapanice budou sdílet stejná negativa jako okolí, zejména ještě silnější dopravní provoz, a až na příležitosti zaměstnání žádná pozitiva," tvrdí.

Občanské sdružení Čisté Šlapanice zase připomíná, že cena, kterou za to obec zaplatí, je příliš vysoká - zdraví obyvatel, zastavění úrodné půdy a v neposlední řadě narušení krajinného rázu.

"Plánovat průmyslovou zónu takhle blízko obytné zástavby je bezohledný nesmysl, jdoucí proti zásadám moderního urbanismu. Dosud nikdo z vedení města ani kraje nebyl schopen občanům říct, jaké by mohla mít zóna reálné důsledky - hovoří se jen o kladech. Jaké budou důsledky zvýšené dopravy a průmyslových provozů?" rozhořčuje se mluvčí sdružení Michaela Trněná.

Ministerstvo se stavbou nepočítá

Nové Zásady územního rozvoje nepřinesly jasné rozřešení sporu. Území, na kterém se má stavět, bylo v dokumentu označeno jako územní rezerva. Toto rozhodnutí neříká ani jednoznačné ano, ani jednoznačné ne průmyslové zóně.

"Rezerva vzešla z dohody s Ministerstvem životního prostředí, toto opatření má chránit zemědělský půdní fond," sdělil radní Jihomoravského kraje David Macek (KDU-ČSL), který měl nové ZÚR na starosti.

Ministerstvo podle mluvčí Michaely Jendekové nepočítá s tím, že by v současné době vydalo souhlas k využití rezervy pro stavební účely. V okolí se prý nacházejí vhodnější plochy, které by mohly být zality betonem.

Jedná se tedy o kompromis? Představitelé Čistých Šlapanic se obávají, že nikoliv. K aktualizaci dokumentu má docházet každé dva roky a vždy je tu riziko, že vybudování zóny bude povoleno.

"Územní rezervy navíc blokují využití území pro jiné účely. Umíme si představit, že tyto plochy by mohly být využity právě pro návrh veřejně prospěšných opatření na ochranu území a obyvatel před hlukem i prašností," tvrdí Trněná.

Ani Liboru Jarmičovi z Ekologického právního servisu se nelíbí umístění plochy do územních rezerv. "Podle posledního vývoje na MŽP může být jen otázkou času, kdy se ministerstvo podvolí tlaku investorů a Jihomoravského kraje," obává se.

Remon Vos, ředitel společnosti CTP, která průmyslovou zónu hodlá vybudovat, tento názor nepřímo potvrzuje. "Náš prostor ve Šlapanicích je nazýván "rezervou". To znamená, že bude zastavěn poté, co bude, případně nebude, dokončena zóna mezi letištěm a Evropskou ulicí. S tímto řešením jsme spokojeni."

Čistým Šlapanicím při veřejném projednávání nových Zásad územního rozvoje nejvíce vadilo, že kraj jejich námitky nebral příliš vážně. "Povolené tři minuty k vyjádření zástupců veřejnosti a vypínání mikrofonu uprostřed věty po uplynutí limitu bylo vysloveně nedůstojné. Kraj všechny naše námitky zamítl, nevyhověl ani jediné," stěžuje si Trněná.

Na Šlapanicku jsou i jiné stavební plány

Radní Macek sám přiznává, že kraj naslouchal pouze "velkým hráčům". "Při vypořádávání připomínek občanů z této oblasti jsme přihlíželi ke stanovisku města Šlapanice a města Brna," uvedl.

Problematičnost průmyslové zóny umocňují další opatření obsažená v Zásadách územního rozvoje. "Konkrétně pro lokalitu Šlapanicko bylo zjištěno, že se zde projeví kumulace hned několika záměrů - plochy průmyslové výroby, rozšíření dálnice D1 na šestiproudé uspořádání, Jihovýchodní tangenty, rozšíření letiště Tuřany a vysokorychlostní dráhy. Studie Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (tzv. HIA), která je součástí Zásad, potvrdila, že je to pro Šlapanice doslova likvidační kombinace," varuje Ekologický právní servis. Je tedy s podivem, že vedení města proti průmyslové zóně žádnou námitku nevzneslo. 

Celý článek čtěte zde.