Ivona Hrtoňová

Právnička, momentálně na rodičovské dovolené

„Díky Frank Bold mohu být součástí týmu profesionálů, kteří vykonávají advokátní profesi odpovědně, v souladu s prospěšnými cíli a etickými hodnotami.“

Ivona je součástí týmu Frank Bold Advokáti od roku 2021. Věnuje se zejména občanskému právu, právu obchodních korporací a pracovnímu právu. Zaměřuje se také na problematiku ochrany osobních údajů.

Před nástupem do Frank Bold Advokáti získala pracovní zkušenosti v neziskové organizaci i nadnárodní korporaci. V průběhu i bezprostředně po svých studiích na Právnické fakultě Masarykovy univerzity pobyla nějaký čas v Německu, kde absolvovala studijní program Erasmus na univerzitě v Konstanz a odbornou stáž na Evropském patentovém úřadě v Mnichově. Z cizích jazyků ovládá angličtinu a němčinu.

Mezi její koníčky patří vysokohorská turistika, cestování, jízda na kole a sledování filmů jakéhokoli žánru.

Ivona Hrtoňová

zpět na celý tým