Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Natálie Pecháčková

Právnička ve Frank Bold Advokáti

"Jsem vděčná za možnost být součástí týmu Frank Bold, kde se snažíme právo aplikovat v souladu s etickými principy a nejsme lhostejní k okolnímu světu a společnosti. I výkon advokátní praxe totiž lze dělat bez negativních dopadů a společensky odpovědně."

Natálie je od roku 2016 koncipientkou ve Frank Bold Advokáti, kde se věnuje občanskému a obchodnímu právu, zejména se zaměřuje na smluvní právo, právo duševního vlastnictví a IT právo. Vedle toho se také podílí na přípravě zastupování klientů v soudních řízeních.

Natálie rovněž pomáhá společnostem rozjet jejich podnikání a vést jejich inovativní business. Právní služby poskytovala například společnostem jako je Autonapůl, XTND s.r.o., EkoWATT CZ s.r.o. či Moneyball, s.r.o.

Natálie vystudovala práva na Masarykově univerzitě v Brně, již během studia absolvovala studijní pobyt na zahraniční univerzitě a několik praxí v advokátních kancelářích i ve státní správě. Po ukončení studia začala pracovat ve Frank Bold Advokáti.

Ve volném čase ráda čte, cestuje a chodí za kulturními zážitky. 

Natálie Pecháčková

zpět na celý tým