Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Natálie Ženatá Pecháčková

Advokátka ve Frank Bold Advokáti

"Jsem vděčná za možnost být součástí týmu Frank Bold, kde se snažíme právo aplikovat v souladu s etickými principy a nejsme lhostejní k okolnímu světu a společnosti. I výkon advokátní praxe totiž lze dělat bez negativních dopadů a společensky odpovědně."

Natálie je součástí Frank Bold Advokáti od roku 2016. Věnuje se občanskému a obchodnímu právu, zejména se zaměřuje na smluvní právo, právo duševního vlastnictví, IT právo a ochranu osobnosti. Vedle toho zastupuje klienty v řadě v soudních řízeních, mimo jiné v oblasti rodinného a pracovního práva.
 
Natálie vystudovala práva na Masarykově univerzitě v Brně, již během studia absolvovala studijní pobyt na zahraniční univerzitě a několik praxí v advokátních kancelářích i ve státní správě. Po ukončení studia začala pracovat ve Frank Bold Advokáti, kde aktuálně figuruje jako trvale spolupracující advokátka.

Natálie Ženatá Pecháčková

zpět na celý tým