Náš tým

 • Dárci
 • Hospodaření
 • Partneři
 • Publikace
 • Tým
 • Časté dotazy
 • Jak se u nás pracuje?
 • Natálie Ženatá Pecháčková

  Advokátka ve Frank Bold Advokáti

  "Jsem vděčná za možnost být součástí týmu Frank Bold, kde se snažíme právo aplikovat v souladu s etickými principy a nejsme lhostejní k okolnímu světu a společnosti. I výkon advokátní praxe totiž lze dělat bez negativních dopadů a společensky odpovědně."

  Natálie je součástí Frank Bold Advokáti od roku 2016. Věnuje se občanskému a obchodnímu právu, zejména se zaměřuje na smluvní právo, právo duševního vlastnictví, IT právo a ochranu osobnosti. Vedle toho zastupuje klienty v řadě v soudních řízeních, mimo jiné v oblasti rodinného a pracovního práva.
   
  Natálie vystudovala práva na Masarykově univerzitě v Brně, již během studia absolvovala studijní pobyt na zahraniční univerzitě a několik praxí v advokátních kancelářích i ve státní správě. Po ukončení studia začala pracovat ve Frank Bold Advokáti, kde aktuálně figuruje jako trvale spolupracující advokátka.

  Natálie Ženatá Pecháčková

  zpět na celý tým