Natálie Pecháčková

Právnička ve Frank Bold Advokáti

"Jsem vděčná za možnost být součástí týmu Frank Bold, kde se snažíme právo aplikovat v souladu s etickými principy a nejsme lhostejní k okolnímu světu a společnosti. I výkon advokátní praxe totiž lze dělat bez negativních dopadů a společensky odpovědně."

Natálie je od roku 2016 koncipientkou ve Frank Bold Advokáti, kde se věnuje občanskému a obchodnímu právu, zejména se podílí na přípravě zastupování klientů v soudních řízeních. Vedle toho se věnuje také smluvnímu a správnímu právu.

Natálie vystudovala práva na Masarykově univerzitě v Brně, již během studia absolvovala studijní pobyt na zahraniční univerzitě a několik praxí v advokátních kancelářích i ve státní správě. Po ukončení studia začala pracovat ve Frank Bold Advokáti.

Ve volném čase ráda čte, cestuje a chodí za kulturními zážitky. 

Natálie Pecháčková

zpět na celý tým