Veronika Smržová

Právnička ve Frank Bold Advokáti

„Chtěla jsem si najít práci, ve které bych se dostala k zajímavým právním případům a zároveň si u toho mohla zachovat svoje vlastní hodnoty a přesvědčení. Na Frankovi je super, že si nemusíte vybírat, co z toho je pro vás důležitější.“

Veronika stážovala ve Frankovi už během studia, a to hlavně v jeho bezplatné právní poradně a Servisu pro občany. Kromě toho sbírala pracovní zkušenosti ve státní správě a svoje studijní znalosti si prohloubila na půlročním Erasmu ve Finsku.

V roce 2023 úspěšně ukončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a rozhodla se do Franka vrátit – tentokrát už jako advokátní koncipientka. Pracuje v soukromoprávním týmu, ve kterém se věnuje otázkám smluvního, rodinného, pracovního a korporátního práva.

Ve volném čase nejraději sportuje, ať už v posilovně nebo venku v přírodě.

Veronika Smržová

zpět na celý tým