Poradna

Jak obec vybírá, komu prodá pozemek?

Naše obec zveřejnila záměr prodeje pozemku. Ke koupi se přihlásili tři zájemci, obec z nich ale nevybrala na základě výše nabídky, nýbrž určila cenu sama a poté vybrala jednoho ze zájemců. Je tento postup v souladu se zákonem?

Tento dotaz byl vyřešen dne 6. 3. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Obec by měla vybrat kandidáta, který nabízí nejvyšší cenu. Postup obce může přezkoumat Ministerstvo vnitra. Neúspěšní zájemci mohou též podat žalobu na neplatnost uzavřené kupní smlouvy.

Obec má prodat za co nejvyšší cenu

Zákon kritéria pro výběr nabídky nestanovuje. Určuje jen to, že má obec prodávat majetek za cenu obvyklou (tržní) (1). Ministerstvo vnitra ve svém komentáři ale uvádí, že nejsou-li nějaké zvláštní důvody pro jiný postup, prvotním kritériem pro takový výběr by měla být ekonomická výhodnost pro obec (2) (v tomto případě by tedy obec měla vybrat vyšší nabídku, pokud jeden z uchazečů nesplňuje nějaké další zvláštní kritérium přínosu pro obec).

Podnět na Ministerstvo vnitra

Pokud máte pochybnosti o hospodárnosti jednání obce při nakládání s jejím majetkem, je možné podat podnět Ministerstvu vnitra, jež provádí kontrolu samostatné působnosti obce. To může v případě, že shledá usnesení nezákonným, pozastavit výkon usnesení zastupitelstva obce a požadovat nápravu, v krajním případě navrhnout i jeho zrušení (toto lze dokonce i v případě, že již byla nemovitost prodána).

Soudní ochrana

Žalobu na určení neplatnosti kupní smlouvy může podat jen neúspěšný zájemce (3). Občan obce, který sám nabídku nepodal, žalobu podat nemůže.

Poznámky

(1) § 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(2) Právní úprava dispozic s obecním majetkem podle zákona o obcích, komentář právní úpravy podle publikované judikatury a výkladové praxe Ministerstva vnitra, str. 67
(3) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 1999, sp. zn. 2 Cdon 824/97: „Naléhavý právní zájem na určení neplatnosti smlouvy se v takovém případě u osob, které tvrdí, že byly poškozeny na svých právech coby další zájemci o koupi nemovitosti ve vlastnictví obce, může prosadit (je dán) jen na základě tvrzení, že v určené lhůtě (nebo i před započetím jejího běhu) samy zájem o koupi projevily (učinily obci nabídku).“

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty