Poradna

Může vedení města využívat radniční periodikum ke své propagaci?

Obec vydává před volbami publikaci, jejíž obsah je naplněn popisem úspěchů současného vedení obce za minulé volební období. Takto se snaží zajistit si větší šance na úspěch ve volbách. Je to v pořádku?

Tento dotaz byl vyřešen dne 27. 6. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ne. Vydavatel tisku pro územní samosprávný celek by měl poskytnout objektivní a vyvážené informace. Také opoziční zastupitelé by měli mít možnost vyjádřit v radničním periodiku svůj názor.

Objektivní informace v radničním periodiku

Povinnost poskytovat v periodickém tisku územního samosprávného celku (obce či kraje) pouze objektivní a vyvážené informace stanoví přímo tiskový zákon. (1) Názorům všech členů zastupitelstva (pokud se týkají příslušné obce, popř. kraje) musí být ponechán přiměřený prostor. Nelze tedy využívat radniční periodikum pouze k oslavě současného vedení – svůj názor mohou vyjádřit také opoziční zastupitelé. Na sankci za porušení tohoto ustanovení ale tiskový zákon bohužel nepamatuje.

Náklady vynaložené na propagaci

Pokud je radniční periodikum vydáváno z veřejných peněz a slouží pouze k propagaci současného vedení obce, lze to považovat také za případ nehospodárného vynakládání finančních prostředků obce. (2) Vlastní propagaci před volbami by si politici měli hradit z vlastních prostředků, nikoli z veřejných rozpočtů. V takovém případě by proto bylo možné obrátit se s podnětem k prošetření této věci na Ministerstvo vnitra. (3)

Poznámky

(1) § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon)
(2) § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
(3) § 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Manuál vznikl za podpory ministerstva vnitra.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta