Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Náležitosti povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Plánuji v našem městě uspořádat vánoční večírek na pozemní komunikaci. Potřebuji k jeho realizaci povolení zvláštního užívání pozemní komunikace?

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, je za zapotřebí povolení místně příslušného silničního správního řádu. Pro úřad je důležité zejména místo, účel, doba, způsob a vliv na bezpečnost a plynulost provozu.

Kdo je příslušný pro udělení povolení

K zvláštnímu užívání je zapotřebí povolení místně příslušného silničního správního úřadu vydaného po předchozím souhlasu vlastníka pozemní komunikace. Nutno ještě dodat, že ovlivní-li zvláštní užívání bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, vyžaduje se také souhlas příslušného orgánu Policie ČR.

Příslušným správním orgánem pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání je místně příslušný silniční správní úřad, který rozhoduje na základě přenesené působnosti (v případech, kdy jde o místní komunikaci, silnici II. nebo III. třídy). (1) Pokud se jedná o silnici I. třídy, je nutné obrátit se rovnou na magistrát.

Jaká kritéria úřad posuzuje

Kritéria, které silniční úřad při vydávání rozhodnutí zkoumá, zákon přímo nevymezuje, ale lze dovodit z náležitostí žádosti o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání, (2) že zahrnují zejména místo, účel, dobu zvláštního užívání, způsob jeho realizace a odhadovaný vliv na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku. Přihlíží se rovněž k stanoviskům dotčených správních úřadů, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

Pokud Vám úřad nevyhoví, odvolejte se

Rozhodnutí o povolení má charakter správního rozhodnutí, je ho proto možné napadnout odvoláním k nadřízenému správnímu orgánu. Lhůta pro podání odvolání činí 15 dnů. (3)

Nezapomeňte na zábor

V souvislosti s organizováním akce je často nutné rovněž požádat o zábor veřejného prostranství. Poplatek za užívání veřejného prostranství se ukládá pouze za některé zvláštní způsoby užívání veřejného prostranství uvedené v zákoně: (4) „provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.“ Sazebník jednotlivých poplatků stanoví obecně závazná vyhláška daného města.  

Poznámky

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty