Poradna

Lze dosáhnout toho, aby obec řešila porušování zákona majitelem nemovitosti?

Majitel sportovního areálu v mém sousedství opakovaně ruší noční klid pořádáním venkovních akcí a užívá nemovitost pro jiný účel, než pro který byla zkolaudována. Vícekrát jsem podal oznámení o projednání přestupků obci, ale obec se jimi nezabývá. Můžu nějakým způsobem donutit obec k součinnosti?

Tento dotaz byl vyřešen dne 20. 12. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano. Jestliže byl přestupek oznámen obecnímu úřadu, nikoliv tedy obecní polici, a přestupky stále nejsou projednávány ve správním řízení ani nejsou ukládány sankce za porušení právních předpisů, je možné takovou situaci řešit podnětem k opatření proti nečinnosti u nadřízeného orgánu. V tomto případě by se mohlo jednat o přestupek rušení nočního klidu a dále o přestupek užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

Rušení nočního klidu

Aby se jednalo o přestupek rušení nočního klidu, (1) je třeba primárně zjistit, zda obec nemá stanovenou zvláštní regulaci nočního klidu prostřednictvím obecně závazné vyhlášky, která se může od standardní doby od 22 – 6:00 lišit. (2) Často se tato regulace může právě týkat slavností či jiných společenských akcí, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

Podejte podnět k uplatnění opatření proti nečinnosti

Jelikož je zákon o přestupcích speciální ve vztahu ke správnímu řádu, neupravuje-li nějaký institut, vychází se ze správního řádu. (3) Proti nečinnosti obecního úřadu, jako příslušného orgánu k vyřizování oznámení o přestupcích, lze proto podat podnět k uplatnění opatření proti nečinnosti k jeho nadřízenému orgánu, což je příslušný krajský úřad. Vzor naleznete zde.

Odpovědnost zahájit správní řízení      

V určitých případech, kdy nedošlo k zahájení správního řízení, se rovněž může jednat o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby (4) dle trestního zákoníku.

Poznámky

(1) § 47 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích
(2) § 47 odst. 6 zákona o přestupcích
(3) § 51 zákona o přestupcích
(4) § 329 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty