Vzor

Podnět k prověření postupu obce

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor využijete, pokud chcete zajistit, aby obec prověřila svůj postup, který považujete za nezákonný. Může se jednat o záležitost, která spadá jak do samostatné, tak do přenesené působnosti. Do pochybení v samostatné působnosti patří například nezákonné nakládání s obecním majetkem, nesrovnalosti na úřední desce či nesprávné vedení zasedání zastupitelstva. V přenesené působnosti může obecní úřad například pochybit při projednávání přestupků. Pokud jste občanem obce a věc spadá do samostatné působnosti, máte právo na to, aby vám obec nejpozději do 60 dní na podnět odpověděla. Pokud jde o věc, kterou má na starosti zastupitelstvo, obec musí odpovědět nejpozději do 90 dní.

S rozlišením toho, jestli daná činnost spadá do samostatné nebo přenesené působnosti, vám může pomoci náš manuál Samostatná a přenesená působnost. Pokud chcete dosáhnout kontroly obecně závazné vyhlášky, kterou považujete za nezákonnou, využijte náš vzor Podnět na obec k prošetření obecně závazné vyhlášky. Pokud obec na váš podnět nezareaguje nebo ve věci nezjedná, využijte náš Podnět k provedení kontroly obce.

Jak vzory používat

  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
  • Spolu se vzorem vám zašleme i manuál s doprovodnými informacemi, které vám pomohou vzor vyplnit.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k samostatné a přenesené působnosti najdete v našich manuálech:

 Podrobnější informace k podávání podnětů najdete v našich manuálech:

Online generátor

Vzor můžete předvyplnit online v našem generátoru podání. Provedeme vás tak náležitostmi a základními variantami krok za krokem.

Otevřít generátor

Zaslat na e-mail

Odkaz ke stažení Vám zašleme na e-mail spolu s komentářem, jak jej správně využít a na co si dát pozor.

Probíhá odeslání.

Úspěšně odesláno. Raději zkontrolujte i složku "spam".

Někde nastala chyba, zkuste to prosím znovu.