Poradna

Je nezákonné prodat pozemky příbuzným zastupitelů?

Obec bude prodávat obecní pozemky (jako stavební parcely). Přihlásilo se 20 zájemců, z čehož ale je 10 rodinných příslušníků zastupitelstva, tudíž lze mít podezření, že budou naplněny požadavky těchto rodinných příslušníku, s následným odprodejem třetím osobám za podstatně vyšší ceny. Jde se proti tomuhle kroku zastupitelstva nějak bránit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 18. 9. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zákon takový prodej nezakazuje. Doporučujeme však dohlédnout na to, aby rozhodování proběhlo transparentně a dle zákona.

Příbuzenský vztah nezakládá nezákonnost

Skutečnost, že se jedná o rodinné příslušníky, automaticky neznamená, že pokud dojde k prodeji pozemků některým z nich, jedná se o nezákonný postup. O koupi pozemků se může ucházet kdokoli. Příbuzenství by jim nemělo být ani ku prospěchu ani ke škodě.

Pravidla prodeje musí být podle zákona

Zákon požaduje pouze to, aby:
1) Obec zveřejnila záměr prodeje alespoň 15 dnů předem (1) 
2) Aby o prodeji rozhodlo zastupitelstvo obce (2)

Zastupitel musí oznámit střet zájmů

Platí však, že hlasující zastupitel, který má na výsledku rozhodování nějaký osobní zájem, by měl tuto skutečnost oznámit. Ukládá mu to jednak sám zákon o obcích (3), jednak zákon o střetu zájmů (4). Zákon o obcích nestanoví žádnou sankci, pokud zastupitel neoznámí osobní zájem na věci, zákon o střetu zájmů však stanoví při neoznámení střetu zájmů pokutu až do výše 50 tisíc korun.

Oznámení neznamená automaticky vyloučení daného zastupitele z hlasování. O tom, zda existuje důvod pro jeho vyloučení z projednávání, pak může rozhodnout zastupitelstvo.

Můžete podat podnět ke kontrole

Pokud budete mít podezření na nezákonnost při prodeji pozemků, můžete dát podnět na Ministerstvo vnitra (5). Ministerstvo kontroluje, zda byly při výkonu samostatné působnosti obce dodrženy zákony a jiné právní předpisy. Pokud ministerstvo vnitra dojde k závěru, že usnesení, kterým byl schválen prodej majetku, je v rozporu se zákonem, vyzve obec ke zjednání nápravy.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta