Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Jsou ceny v rozpočtu veřejné zakázky obchodním tajemstvím?

Stavební společnost provádějící rekonstrukci nemocničního stravovacího provozu v nabídce a při podpisu smlouvy prohlásila ceny v položkovém rozpočtu za obchodní tajemství. Úřad nám informaci o ceně tedy podle zákona č. 106/1999 Sb. odmítá vydat. Jsou ceny u veřejné zakázky obchodním tajemstvím?

Tento dotaz byl vyřešen dne 16. 2. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Nikoliv. Informace týkající se cen v položkovém rozpočtu nenaplňují definici obchodního tajemství. Doporučujeme podat proti neposkytnutí informací odvolání. Pokud nebyla smlouva zveřejněna na profilu zadavatele, můžete také podat podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Co je obchodní tajemství?

Povinný subjekt může odmítnout poskytnutí informace, která je obchodním tajemstvím. Obchodním tajemstvím je informace, která splňuje tato kritéria:

1) konkurenční významnost, 2) určitelnost, 3) ocenitelnost, 4) běžná nedostupnost v příslušných obchodních kruzích, 5) souvislost s obchodním závodem a 6) zajišťování utajení. (1)

Obchodní tajemství tedy není vše,co za obchodní tajemství investor označí, nýbrž musí také současně splňovat výše uvedené objektivní znaky. (2)

Vyhodnocení, zda konkrétní informace naplňují znaky obchodního tajemství, záleží na individuálním posouzení konkrétního případu. V případě stavebních prací v rámci rekonstrukce nemocnice jde o poměrně tradiční typ veřejné zakázky ve stavebnictví, jejíž realizaci je schopen zajistit široký okruh dodavatelů. Není tak naplněn znak běžné nedostupnosti v příslušných obchodních kruzích.

Na sdělení informace máte právo, i kdyby byla obchodním tajemstvím

Ceny v položkovém rozpočtu je možné na žádost poskytnout, i kdyby byly obchodním tajemstvím. Poskytování informací o rozsahu a příjemci veřejných prostředků se nepovažuje za porušení obchodního tajemství. (3)

Město musí smlouvu zveřejnit

Město je povinno na svém profilu uveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejich příloh (tedy i rozpočtu). (4) Neuveřejněním položkového rozpočtu se město mohlo dopustit správního deliktu. (5) Za účelem prověření této skutečnosti je možné podat podnět Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Poznámky

(1) Ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(2) Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 31 Ca 189/2000, ze dne 25. 5. 2001 nebo rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 396/2002, ze dne 20. 3. 2002.
(3) Ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(4) § 147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(5) § 120 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty