Poradna

Může být starosta souběžně odměňován jako jednatel obecní společnosti?

Starosta obce vykonává funkci jednatele v obchodní společnosti založené obcí, do které byl ustanoven zastupitelstvem obce, přičemž za výkon této funkce chce pobírat odměnu. Za tímto účelem bude zastupitelstvo rozhodovat o změně jeho statusu z uvolněného na neuvolněného starostu, která má umožnit odměňování jak za funkci starosty, tak za funkci jednatele. Není tento postup obcházením zákona?

 

Tento dotaz byl vyřešen dne 29. 6. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ne. Souběžné odměňování je za výkon funkce v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající právnické osoby, pokud v ní obec má podíl nebo hlasovací práva, je nepřípustné pouze u dlouhodobě uvolněného starosty.

Souběh odměňování za výkon funkce jednatele společnosti obce a starosty

Danou problematiku upravuje zákon o střetu zájmů, podle kterého se zákaz odměňování za výkon funkce v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající právnické osoby, pokud v ní obec má podíl nebo hlasovací práva, týká pouze členů zastupitelstva (včetně starosty), kteří jsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni. (1) Určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolnění, je v pravomoci zastupitelstva obce. (2) Uvolnění členové zastupitelstva pobírají za výkon své funkce ze zákona měsíční odměny a odměnu při skončení funkčního období, přičemž účelem těchto odměn je nahradit uvolněnému zastupiteli (starostovi) výpadek příjmů z jiné výdělečné činnosti. V takto širokém rozsahu neuvolněný starosta nárok na odměny nemá, neboť se u něj předpokládá, že má příjem z jiné pracovní či podnikatelské činnosti.

Odměňování neuvolněného starosty

Zastupitelstvo obce může rozhodnout, že neuvolněnému starostovi bude za výkon jeho funkce poskytnuta měsíční odměna a může stanovit její výši. (3) Výše této odměny je však limitovaná nařízením vlády a je nepoměrně nižší, než výše odměny uvolněného starosty. (4) Z tohoto důvodu nemůže v daném případě docházet k nežádoucí kumulaci vysokých odměn, které zákon o střetu zájmů brání, a tedy ani k obcházení zákona.

Poznámky:

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty