Poradna

Může být vedoucí oddělení rozdělujícího dotace zároveň prezident spolku, který dotace přijímá?

Vedoucí oddělení rozdělujícího dotace je zároveň prezident spolku zabývajícím se organizací žákovských aktivit. Tento spolek je mimo jiné financován i prostřednictví dotací ze zmíněného oddělení. Je z této situace možné vyvozovat důsledky?

Tento dotaz byl vyřešen dne 26. 10. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, vykonávání obou postů současně může být problematické. Rozhodující skutečností je, zda příslušný vedoucí oznámí svůj vztah k projednávané věci.

Nejprve je nutné zjistit, zda příslušný vedoucí, který má na starost rozdělování dotací, může spadat pod definici tzv. veřejného funkcionáře dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „ZoSZ“). Podle ZoSZ (1) jsou veřejnými funkcionáři mimo jiné vedoucí zaměstnanci 2. až 4. stupně řízení (2) v organizační složce státu. Tyto osoby dohlíží na zaměstnance s vlastním personálem.

Povinností veřejného funkcionáře je oznámit (3) před jednáním svůj vztah k projednávané věci, pokud může mít příslušná osoba na hlasování osobní zájem. V tomto případě by se jednalo o projednávání dotací na spolky zabývající se žákovskými aktivitami. Oznámení se pak stává součástí zápisu jednání.

Pokud veřejný funkcionář splní oznamovací povinnost, o porušení ZoSZ se nejedná. V opačném případě je možné na takovou osobu podat stížnost podle správního řádu (4).

Poznámky

(1) § 2 odst. 2 písm. c) ZoSZ

(2) § 124 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

(3) § 8 ZoSZ

(4) § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty