Poradna

Je městská nemocnice povinna odpovědět na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím?

Podal jsem městské nemocnici žádost o informace, ve které jsem požadoval zaslání výsledků auditu jejího finančního hospodaření. Podle právního oddělení nemocnice se na nemocnici zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahuje, neboť nemocnice není veřejnou institucí. Jak postupovat, pokud již uplynula lhůta k odvolání?

Tento dotaz byl vyřešen dne 14. 7. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano. Podle ustálené judikatury je obchodní korporace, v nichž má obec účast jako akcionář či společník, veřejnou institucí. Městská nemocnice je tedy povinna na infožádost odpovědět. V situaci kdy již uplynula lhůta pro podání odvolání, bude třeba podat žádost o informace znovu, vyčkat na její opětovné odmítnutí a následně se odvolat.

Veřejná instituce

Povinnými subjekty, které mají podle zákona č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou vedle státních orgánů, územní samosprávných celků a jejich orgánů mj. i veřejné instituce. (1)

Soukromé instituce zpravidla nejsou povinnými subjekty. Určení, zda se v konkrétním případě jedná o soukromou nebo veřejnou instituci je tak zcela zásadní. Dle Ústavního soudu (2) patří mezi relevantní kritéria pro rozlišení soukromých a veřejných institucí:

a) způsob vzniku (zániku) instituce – znakem svědčícím pro veřejnou instituci je nepřítomnost soukromoprávního úkonu (např. založení obchodní společnosti uzavřením společenské smlouvy) při vzniku dané instituce

b) hledisko osoby zřizovatele – pokud je zřizovatelem instituce stát, jedná se o znak vlastní veřejné instituci

c) subjekt vytvářející jednotlivé orgány instituce – jestliže dochází ke kreaci orgánů státem, jde o charakteristický rys pro veřejnou instituci

d) existence či neexistence státního dohledu nad činností instituce - existence státního dohledu je typická pro veřejnou instituci

e) veřejný nebo soukromý účel instituce - veřejný účel je typickým znakem veřejné instituce

Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu (3) je obchodní korporace, v nichž má obec účast jako akcionář či společník, veřejnou institucí. U předmětné nemocnice navíc o této skutečnosti nemůže být pochyb, neboť město, je jejím jediným společníkem, prostřednictvím jejího fungování přitom zajišťuje plnění svých úkolů dle zákona o obcích. (4)

Jak postupovat po uplynutí lhůty k odvolání?

Správní řád stanoví pro podání odvolání lhůtu 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí. (5) Ve Vašem případě rozhodnutí nemocnice o infožádosti spočívalo v nezákonném odepření informace. V situaci, kdy již marně uplynula lhůta pro odvolání, nezbývá než podat žádost o informace znovu, vyčkat na její opětovné odmítnutí a následně se k nadřízenému orgánu odvolat. V odvolání je třeba uvést právní argumentaci, proč v dane věci měl povinný subjekt povinnost informaci poskytnout. Pokud bude odvolání zamítnuto, další možností je podání správní žaloby. (6)

Poznámky

(1) § 2 odst. 1 zákona č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím)
(2) Nález Ústavního soudu ČR ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. I. ÚS 260/06
(3) např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 2011, č. j. 1 As 114/2011-121, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2013, č. j. 9 As 60/2012-62, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2013, č. j. 9 As 60/2012-62
(4) § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(5) § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu
(6) § 16 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty