Vzor

Žádost o informace o životním prostředí

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor použijte v případě, že potřebujete zjistit jakékoli informace týkající se stavu životního prostředí či jeho jednotlivých složek. Lze tak typicky požadovat informace o situaci v určité lokalitě z hlediska prachu, hluku nebo znečištění, koncepčních dokumentů týkajících se životního prostředí a řadu dalších dat a dokumentů. Příkladný výčet Vám poskytne § 2 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb., avšak nezapomeňte, že lze požadovat i jiné informace o životním prostředí, které nejsou v tomto výčtu uvedeny.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k žádostem o informace o životním prostředí najdete v našich manuálech:

Ke stažení

Komentář Vzor

Další formáty

.doc  .odt

Frank Bold dělá
dobré věci

Chci podpořit Franka