Poradna

Doba konání referenda

Jestliže zákon o místním referendu ukládá 25denní lhůtu, ve které musí obec zveřejnit výši odměn pro členy hlasovací komise, znamená to, že místní referendum se může konat nejdříve 25 dnů po jeho vyhlášení? 

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Den konání hlasování v místním referendu není závislý na dni zveřejnění výše odměny členů komise, ale právě naopak.

Nejdříve by měl být ve smyslu § 15 ZMR stanoven den konání referenda tak, že se referendum uskuteční „nejpozději do 90 dnů po dni jeho vyhlášení, není-li v návrhu přípravného výboru uvedena doba pozdější. Dnem vyhlášení místního referenda je první den vyvěšení usnesení zastupitelstva na úřední desce.“

Zveřejnit výši odměny má pak příslušné zastupitelstvo dle § ZMR nejpozději 25 dnů přede dnem hlasování. Tento údaj se zveřejňuje na úředních deskách všech obecních úřadů nebo magistrátu statutárního města v územním obvodu, kde se místní referendum koná.

Zdroje

Nahodil, T., Říčka, T. Místní referendum v České republice, zákon o místním referendu s poznámkami podle stavu k 1. 10. 2007. Praha: Linde, 2004, s. 32.
Vláda ČR. Důvodová zpráva k návrhu zákona o místním referendu a o změně některých zákonů. PSP, tisk 255/0, ASPI, s. 7.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty