Poradna

Jak dlouho trvá vyhlášení místního referenda?

Chceme vyhlásit místní referendum tak, aby se konalo současně s volbami. Starostka ale tvrdí, že to již není možné do voleb stihnout. Jak dlouho trvá vyhlášení referenda?

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Referendum se může konat nejdříve 25 dnů po zasedání zastupitelstva, na kterém je vyhlášeno. Před zasedáním zastupitelstva musí proběhnout kontrola návrhu (u návrhu bez vad max. 30 dnů). Celková doba příprav referenda se odvíjí od toho, za jak dlouho se zasedání zastupitelstva koná. Počítejte také s dalšími několika dny až týdny na sběr podpisů před podáním návrhu.

Posouzení návrhu

Obecní úřad by měl podle zákona posoudit bezvadnost návrhu do 15 dnů ode dne jeho předložení. Může se ale stát, že úřad na podání návrhu nebude vůbec reagovat. Pak je třeba vyčkat 30 dnů, po jejichž uplynutí se návrh považuje za podaný bez vad. Pokud ale obecní úřad najde v návrhu vady, vyzve vás k jejich odstranění, k čemuž vám stanoví lhůtu alespoň 7 dnů. Po odstranění vad by měl obecní úřad návrh znovu do 15 dnů posoudit.

Vyhlášení referenda – na zasedání zastupitelstva

Referendum vyhlašuje zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.
Je tedy třeba, aby byl bezvadný návrh předložen na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční před konáním komunálních vole

Co se děje po zasedání

Po zasedání zastupitelstva je třeba provést další přípravné úkony. Obec jednak vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce usnesení o vyhlášení referenda a oznámí alespoň 15 dnů předem dobu a místo konání referenda způsobem v místě obvyklým (např. v místním tisku nebo rozhlasem). Tato lhůta by měla být respektována z toho důvodu, aby všichni občané měli možnost se o konání dozvědět.

Starosta dále musí 25 dní před referendem stanovit minimální počet členů komise a 15 dní předem je jmenovat. Všechny tyto úkony mohou probíhat současně, je tedy třeba počítat nejméně s 25 dny po zasedání zastupitelstva na přípravu referenda.

V případě, že by zastupitelstvo odmítlo referendum vyhlásit s tím, že o navržené otázce nelze podle zákona referendum konat, musí tak rovněž učinit na svém nejbližším zasedání. V takovém případě se můžete obrátit na soud, který může referendum sám vyhlásit. Soud musí rozhodnout do 30 dnů.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty