Poradna

Jaké jsou argumenty pro konání místního referenda společně s volbami?

Zasazujeme se o vyhlášení místního referenda v naší obci, jakými argumenty můžeme podpořit náš požadavek na vyhlášení referenda v termínu komunálních voleb?

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Především můžete argumentovat tím, že se několik soudů vyslovilo pro konání referenda v termínu voleb, a to z důvodu vyšší účasti občanů. Podpůrně můžete uplatnit i ekonomické důvody.

Soudy hájí souběh referenda s volbami

Nejvyšší správní soud i Ústavní soud se ve svých rozhodnutích vyjádřili ve prospěch konání místního referenda v termínu voleb, a to zejména z důvodu zajištění co nejvyšší účasti. Pro občany obce je přirozeně snazší zapamatovat si jeden termín pro oboje hlasování a je pro ně pohodlnější jít do hlasovací místnosti pouze jednou. Nadto je společný termín pro obec hospodárnější než konání dvou zvláštních hlasování. (1)

Vysoká účast má přednost před nízkými náklady

K podobnému závěru dospěl i Krajský soud v Praze (2). Uvedl, že se nelze bezdůvodně od návrhu termínu přípravného výboru odchýlit. Zejména ale stanovil, že i pokud spojení referenda s volbami bude znamenat vyšší náklady pro obec, nemůže to přesto vést k zamítnutí spojení obou hlasování.
Soud tak jednoznačně upřednostnil zajištění co nejvyšší účasti hlasujících v referendu před ekonomickými důvody. To znamená, že zastupitelstvo obce se musí při vyhlašování místního referenda postarat především o vytvoření podmínek pro co nejvyšší účast občanů v hlasování. Soud tak například odmítl argumentaci, že obec nemá k dispozici dostatek volebních uren, plent a dalšího vybavení.

Na souběžném konání obec většinou spíše ušetří

Souběh referenda s volbami však většinou bude znamenat spíše úsporu. V návrhu tedy můžete argumentovat právě i ekonomickými důvody. Zastupitelé mají ze zákona povinnost nakládat s prostředky obce účelně a hospodárně, měli by se tedy snažit ušetřit i v případě konání referenda (3). 
Pokud by se tedy samostatně pořádané referendum konalo neplatně v důsledku nízké volební účasti, prostředky vynaložené na jeho konání by byly vynaloženy zbytečně. Dalším argumentem pro hospodárnost je, že nově nakoupené vybavení (např. volební urny) může být v budoucnu využité při dalších soubězích voleb a referend.

Soudní ochrana

Pokud zastupitelstvo schválí jiný termín konání referenda než ten společný s volbami, můžete podat do 20 dnů od zasedání zastupitelstva návrh k soudu. Ten může referendum vyhlásit namísto zastupitelstva.

Poznámky

(1) Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. Ars 2/2012-43, resp. usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 4908/12, resp. usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 4908/12

(2) rozhodnutí č.j. 44 A 62/2010-19

(3) § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty