Poradna

Vyhlášení referenda soudem

Obecní zastupitelstvo odmítlo vyhlásit referendum, i když jsme splnili všechny zákonem stanovené podmínky. Co můžeme dělat?

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ustanovení § 57 zákona o místním referendu stanoví, že právo domáhat se ochrany u soudu má v případě, že zastupitelstvo referendum nevyhlásí pouze přípravný výbor. Návrhem u soudu se lze domáhat, aby soud místní referendum vyhlásil. Soud je povinen rozhodnout do 30 dnů od podání návrhu. V případě, že byste se obraceli na soud, doporučovala bych Vám vyhledat odbornou právní pomoc advokáta.

§ 57 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu

Soudní ochrana návrhu přípravného výboru
(1) Právo domáhat se ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu 24) má přípravný výbor, jestliže
a) nesouhlasí s výzvou obecního úřadu nebo magistrátu statutárního města k odstranění vad podle § 12 odst. 2,
b) zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města nerozhodlo o návrhu přípravného výboru podle § 13 odst. 1 písm. a) nebo rozhodlo o tom, že místní referendum nevyhlásí podle § 13 odst. 1 písm. b).
(2) Návrh je třeba podat nejpozději
a) do 10 dnů od doručení písemné výzvy k odstranění vad,
b) do 20 dnů od jednání zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města, kde měl být návrh přípravného výboru projednán, nebo od jednání zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města, na kterém toto zastupitelstvo rozhodlo, že místní referendum nevyhlásí.
(3) Rozhodnutí soudu o návrhu podle odstavce 1 písm. b) nahrazuje rozhodnutí zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města.

§ 91a zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního

(1) Návrhem se u soudu lze za podmínek stanovených zvláštním zákonem domáhat
a) určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky,
b) vyhlášení místního referenda,
c) vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v místním referendu,
d) vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu.
(2) Účastníky řízení jsou přípravný výbor 21b) a příslušná obec, městská část nebo městský obvod územně členěného statutárního města, městská část hlavního města Prahy nebo hlavní město Praha; v případě návrhu podle odstavce 1 písm. c) a d) i osoba oprávněná hlasovat v místním referendu.
(3) Soud rozhodne usnesením do 30 dnů. Jednání není třeba nařizovat.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty