Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Jak se bránit proti hluku ze zábavní pyrotechniky?

Jak se bránit proti hluku ze zábavní pyrotechniky?

Tento dotaz byl vyřešen dne 19. 11. 2013. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Pro hluk ze zábavní pyrotechniky není stanoven speciální limit, můžete se obrátit na hygienickou stanici a zjistit dodržení běžných hlukových limitů. Obec k regulaci používání zábavní pyrotechniky může vydat obecně závaznou vyhlášku.

Předpisy nestanoví limit pro užití pyrotechniky

Právní předpisy regulující zábavní pyrotechniku stanoví pouze to, jak má být pyrotechnika vyrobena. Ustanovení § 3 vyhlášky č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích tak stanoví, že pyrotechnické předměty musí být vyrobeny tak, aby nevyvolaly intenzitu hluku větší než 115 dB (A) ve volném prostoru ve vzdálenosti 8 m. Nestanoví ale limity pro používání zábavní pyrotechniky. Můžeme tak použít pouze obecné hlukové limity uvedené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Pokud máte podezření z nedodržení hlukových limitů, je možné obrátit se na Krajskou hygienickou stanici a žádat změření hluku. Přečtěte si podrobný návod, jak se bránit proti hluku.

Použití pyrotechniky může omezit i obec

Podle čl. 104 odst. 3 Ústavy mohou zastupitelstva v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Obec má pomocí tohoto institutu možnost používání zábavní pyrotechniky omezit. Realizuje tím pravomoc v rámci samostatné působnosti ve smyslu § 10 zákona o obcích. Protože je ale obec povinna řídit se při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonnými normami (35 odst. 3 zákona o obcích), nemůže jít při ukládání příkazů či zákazů nad rámec nadřazených předpisů.

To potvrzuje rozhodovací praxe Ústavního soudu, který pro nezákonnost obecně závazných vyhlášek regulující zábavní pyrotechniku nejednou přikročil k jejímu zrušení. Například v rozhodnutí Pl. ÚS 5/99 soud odmítl plošný zákaz používání zábavní pyrotechniky na území celého města. Tím se měla vyhláška dostat do rozporu se zák. č. 61/1988 Sb. a s vyhláškou č. 174/1992 Sb., neboť oba tyto právní předpisy úplný zákaz používání zábavní pyrotechniky na území celé obce nepředpokládají.

Stejně tak časové omezení prodeje zábavní pyrotechniky na dobu od 22. 12. do 1. 1. následujícího roku vykazuje podle Ústavního soudu rozpor se zákonem, jak rozhodl v nálezu Pl. ÚS 2/2000. Potvrdil zde právní úvahu, že obecně závazné vyhlášky nemohou upravovat věci, které jsou vyhrazeny pouze zákonu.

Oprávnění obce regulovat používání pyrotechnických předmětů naopak Ústavní soud přisvědčil v nálezu Pl. ÚS 57/05. Pokud se obec rozhodne vykázat zábavní pyrotechniku z veřejných prostranství nacházejících se v památkové zóně, není to podle soudu v rozporu s právními předpisy.

Vydání vyhlášky obce může navrhnout i občan

Regulace obecně závaznou vyhláškou, která by omezila možný zásah do práv občanů dotčených používáním pyrotechniky, tak obecně možná je. Jako občan obce můžete vytvořit iniciativu, která by tvorbě vyhlášky napomohla. V souladu s § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích můžete přinutit zastupitelstvo, aby na zasedání projednalo tuto záležitost. Pokud žádost podepíše nejméně 0,5% občanů obce, musí být záležitost projednána na zasedání nejpozději do 60 dnů.
Můžete také uplatnit ústavně zakotvené petiční právo a sdělit obci vaše požadavky. Více se můžete dozvědět z našeho petičního manuálu.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty