Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Může právnická osoba podat sousedskou žalobu proti nadměrnému hluku?

V těsné blízkosti bytového domu se nachází střelnice, kde se pravidelně konají střelecké akce. V době konání těchto akcí doléhá nepříjemný hluk ze střelnice až k bytovému domu. Jsme jako společenství vlastníků jednotek oprávněni podat sousedskou žalobu proti nadměrnému hluku?

Tento dotaz byl vyřešen dne 21. 11. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano. V takovém případě je společenství vlastníků, z pozice právnické osoby založené za účelem zajišťování správy domu a pozemku,  oprávněno podat žalobu proti nadměrnému hluku. Toto oprávnění (tzv. aktivní legitimace) ovšem představuje výjimku z pravidla, protože obecně právnické osoby nejsou nadány aktivní žalobní legitimací v případech týkajících se překračování hlukových limitů.

Právnická osoba jako žalobce

Obecně je vlastník povinen zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. (1) V případě, že dojde k porušení této povinnosti, může každý, kdo je obtěžován nadměrným hlukem, podat žalobu k soudu. Nicméně, nejčastějším hlukovým žalobcem je právě fyzická osoba jako vlastník nebo nájemce pozemku či domu. Žalobcem tak z logiky věci většinou nemůže být obchodní korporace, spolek či jiná právnická osoba, neboť její povaha jednoduše nepřipouští, aby byla hlukem obtěžována.

Žalobcem může být i obec

Přestože zákon výslovně nepřipouští, aby právnická osoba byla aktivně legitimována k podání žaloby, z judikatury lze toto dovodit. Podle ní má aktivní legitimaci k podání sousedské žaloby například obec jako veřejnoprávní korporace anebo právě společenství vlastníků jednotek. Podání žaloby proti obtěžování hlukem je možné podřadit pod správu domů a pozemků, neboť zahrnuje vše, co bytovému domu slouží k uspokojení potřeb vlastníků jeho bytů. Vzhledem k tomu, že mezi tyto potřeby patří i zajištění dostatečně kvalitních podmínek pro bydlení, které odpovídají příslušným hygienickým předpisům, je společenství vlastníků oprávněno ve prospěch ochrany vlastnických práv jednotlivých vlastníků bytů podat žalobu. (2) Stejně tak může být žalobcem i obec, pokud nadměrný hluk ze sousední střelnice obtěžuje například děti na školním hřišti, úředníky pracující v obecních domech či pouze chodce.  

Poznámky:

(1) § 1013 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(2) Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 22 Cdo 3281/2008

 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty