Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Komu adresovat petici?

Mohli byste mi prosím poradit, komu adresovat petici? Zastupitelstvu, radě, starostovi, nebo někomu úplně jinému?

Ve měste T. chtějí rozšiřovat sídliště. Stavební firma při tom de facto určuje budoucí podobu sídliště a město jí navíc za své peníze k novým domům staví inženýrské sítě, chodníky a silnice. Město tvrdí, že daná situace je pro všechny výhodná. Občané okolních ulic se rozhodli vyvinout na město nátlakovou akci, jejíž součástí je právě chystaná petice.

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Dle. z. č. 85/1990 Sb. O právu petičním, má  každý právo se sám nebo společně s jinými  obracet  na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").   

Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Z výše uvedeného vyplývá odpověď na Vaši otázku - komu má být petice určena. Je to tedy kterýkoliv státní orgán (doporučuji zaslat petici na obecní úřad, zastupitelstvo obce, plus nejlépe navíc každému jednotlivému zastupiteli).

K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor (§3 z. č. 85/1990 Sb.). Přičemž členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu (§1/3 z. č. 85/1990 Sb.)

Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti. (§1/4 z. č. 85/1990 Sb.)

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty