Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Petice formou SMS

Zajímá mne, jakou právní váhu mají petiční SMS zasílané z mobilu. Jsou po této stránce srovnatelné s klasickými podpisy na petičních arších?

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Petice se řídí zákonem o právu petičním, č. 85/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen petiční zákon). Dle uvedeného zákona je právem každého občana obracet se na státní orgány s návrhy, žádostmi nebo stížnostmi, jenž jsou souhrnně označovány jako petice. Toto právo každého občana je zakotveno i Listině základních práv a svobod.

Zákon stanoví i postup, jakým má být podpora petice shromažďována. Občan musí uvést své jméno, příjmení, bydliště a připojit podpis. Dle odborné literatury pod podpisem rozumíme vlastnoruční podpis osoby i elektronický podpis dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. 

Na podpisovém archu musí být rovněž uveden i text nebo minimálně účel petice.

Petiční výbor následně petici podá adresovanému státnímu orgánu. Následkem správně podané petice je povinnost státního orgánu písemně odpovědět do 30 dnů, v odpovědi bude uvedeno, jaké stanovisko státní orgán zaujal k obsahu petice a jak ji vyřídil.

Jak je z výše uvedeného zřejmé, petice poslaná SMS nesplňuje náležitosti stanovené petičním zákonem.

I přesto se stále častěji používá vyjádření podpory v petici formou SMS. Vyjádření podpory v petici formou SMS postrádá základní náležitost - podpis. Takto vyjádřenou podporu nemůžeme tedy považovat za podporu podle zákona, státní orgán není povinný v zákonné lhůtě odpovědět. Avšak musíme se jí zabývat i z hlediska upozornění státního orgánu na konkrétní záležitost.

Primární účel takto podaná petice nepostrádá - upozornění státního orgánu na určitou záležitost, která vyžaduje nápravu.

Uvedený účel je základní charakteristikou petice. Pokud takto podaná petice je podpořena dostatečným množstvím podpory, vyjádřenou třeba i formou SMS, následky může mít stejné nebo i větší než petice podaná podle zákonných ustanovení. Právní následky, jak jsme i výše uvedli, jsou jen povinnost státního orgánu posoudit obsah petice a odpovědět na ni. Pokud se Vám podaří získat i formou SMS masovou podporu, lze takto zaslanou petici považovat za dostatečné upozornění na určitou záležitost a lze předpokládat, že adresovaný orgán se peticí bude zabývat.

Závěrem bychom Vás chtěli upozornit, že pokud vyžadujete, aby Vám státní orgán v zákonné lhůtě odpověděl, dle současného právního stavu je určitě vhodnější zvolit formu petice, kterou předepisuje petiční zákon.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty