Poradna

Co očekávat po podání trestního oznámení?

Proti našemu občanskému sdružení bylo podáno oznámení na státní zastupitelství pro podezření ze spáchání trestného činu. Co máme očekávat? Jak se bude situace dál vyvíjet?

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Tím, že bylo podáno oznámení na státní zastupitelství pro podezření ze spáchání trestného činu, začíná tzv. přípravné řízení,  které zahrnuje prověřování okolností důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin.

Orgány činné v trestním řízení mají v této fázi povinnost zjistit skutkový stav věci bez důvodných pochybností a v rozsahu nezbytném pro jejich rozhodnutí.

Rozsah a hloubka těchto zjištění se liší v jednotlivých stadiích řízení, kdy např. pro rozhodnutí o zahájení trestního stíhání postačí mnohem méně precizovaná skutková zjištění než pro odsuzující rozsudek soudu.

Tedy až na podkladě obžaloby státního zástupce je vedeno řízení před soudem.

§ 2. odst. 8. z. č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád):

“Trestní stíhání před soudy je možné jen na základě obžaloby nebo návrhu na potrestání, které podává státní zástupce.“

Obžaloba se doručuje do vlastních rukou (§ 64 odst. 1.  z. č. 141/1961 Sb).

Z hlediska časového průběhu lze tedy české trestní řízení členit na dvě základní stadia:

1.    Přípravné řízení
2.    Řízení před soudem, které zahrnuje dílčí stadia:
        a) Předběžné projednání obžaloby
        b) hlavní líčení
        c) řízení o opravných prostředcích
        d) vykonávací řízení

Zatím se tedy nejedná o trestní řízení před soudem. K tomu dojde jedině tehdy, jestli orgány činné v trestním řízení shledají, že byl porušen zákon. V tom případě Vám bude bude  doručena obžaloba a zahájeno řízení před soudem.

Za předpokladu, že  bude zahájeno řízení před soudem, bude na státním zástupci, aby porušení zákona před soudem dokázal. Vám bude dána možnost dokazovat opak.

Máte možnost zažádat příslušné státní zastupitelství o informaci, zda v této věci došlo k trestnímu oznámení ( pozor! ne o konkrétní obsah spisu), nicméně to není nezbytné. Jestliže trestní oznámení podáno bylo, budete zřejmě kontaktováni orgány činnými v trestním řízení, které mají za povinnost prověřit okolnosti důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin.

K samotnému dokazování dochází až v řízení před soudem, o kterém, jestliže nastane, budete vyrozuměn.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty