Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Vzor

Zápis s potvrzením členství ve spolku

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Každý spolek je povinen konat členskou schůzi, a to nejméně jedenkrát za rok (není-li ve stanovách stanoveno jinak). Z této členské schůze je také nutné pořizovat zápis.

Pokud se někdo chce přihlásit ke členství ve spolku, jeho přihláška musí být přijata na členské schůzi spolku v souladu se stanovami spolku. Přijetí přihlášky je uvedeno v zápisu z členské schůze. Část, která se ve vzoru zabývá schválením přihlášky, je možné vymazat a tento vzor použít jen jako zápis ze členské schůze. Vzor přizpůsobte agendě Vaší členské schůze.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k fungování spolků najdete v našich manuálech:

Ke stažení

Komentář Vzor

Další formáty

.doc  .odt

Frank Bold dělá
dobré věci

Chci podpořit Franka