Poradna

Nadřazené kategorie: Spolky a zapojení veřejnosti,

Jak vyplnit inteligentní formulář při zakládání spolku

Vytvořeno dne 9. 5. 2019.

Obsah

Využijte on-line Zakladač spolků 2.0, který vám dokumenty potřebné k založení spolku vygeneruje na míru! — zdarma

Otevřít průvodce

V tomto manuálu najdete informace, jakým způsobem vyplnit jednotlivé položky inteligentního formuláře při zakládání spolku. Samotný formulář není příliš přehledný, proto věříme, že tento průvodce vám pomůže mít u každé potřebné položky jasno.


Při vyplňování formuláře dávejte pozor na chybové hlášky formuláře:

Pomohou vám poznat, na co jste zapomněli a nasměrovat vás.


1) Úvodní stránka

 • Typ podávaného návrhu: Prvozápis
 • Požadovaná právní forma: Spolek
 

2) Hlavní stránka

 

3) Předmětná část

 • Systém orgánů společnosti: Dle toho, jaký jste zvolili ve stanovách.
 • Název: Celý název spolku včetně případné zkratky z. s., či slov „spolek“, nebo „zapsaný spolek“
 • Sídlo: Celé sídlo spolku. Nezapomeňte kliknout na „Dohledat adresu“
 • Účel: Uveďte účel tak, jak jej máte uveden ve stanovách. Účely uvádějte po jednom. Pokud jich máte ve stanovách uvedeno více, využijte tlačítko „Přidat“
 • Předměty vedlejší hospodářské činnosti: Pouze pokud je uveden ve stanovách.
 • Název nejvyššího orgánu: Ponechte na „Členská schůze“ případně upravte dle stanov.
 • Statutární orgán: Název ponechte, či upravte dle stanov.
 • Člen statutárního orgánu: Vyplňte veškeré potřebné identifikační údaje.
 • Funkce: Zpravidla uvedena buď „Předseda“, a nebo „Člen výboru“. Případně upravte dle stanov.
 • Den vzniku: Ponechte na „Dnem zápisu“.
 • Počet členů: Uveďte dle stanov. V případě jednočlenného statutárního orgánu (předsedy) uveďte „1“.
 • Způsob jednání: Uveďte dle stanov. Zpravidla půjde o variantu: „[Předseda/Člen výboru] jedná za spolek ve všech věcech samostatně.“.
 • Kontrolní komise: Vyplňte pokud je zřízena a uveďte všechny členy. Vyplnění osob je totožné jako v případě statutárního orgánu.


 • Nazapomeňte vyplněnou část formuláře uložit.4) Závěrečná část

 • Navrhovatel: Seznam navrhovatelů: Vyplňte identifikační údaje zakládajících členů. Musí být uvedeny alespoň tři osoby. Tito nejsou zapsání do spolkového rejstříku, nejsou v něm tedy uvedeni, narozdíl od členů orgánů.
 • Tento návrh podává za navrhovatele: V případě založení přijetím stanov ponechte prázdné. Při konání ustavující schůze uveďte osobu pověřenou zápisem do rejstříku. Jako Označení oprávnění uveďte: „Pověřen ustavující schůzí“.
 • Přílohy: Vyplňte veškeré zasílané přílohy. Půjde tedy o Stanovy, Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla, Souhlas a prohlášení osob zapisovaných do rejstříku a případně Zápis z ustavující schůze spolku. Všechny přílohy přikládáte v jednom vyhotovení. Podpisy musí být vždy úředně ověřeny (s výjimkou listiny přítomných na ustavující schůzi).
 • Doplňte místo a datum vyplnění formuláře: doplňte obce vyplnění inteligentního formuláře.


 • Nazapomeňte vyplněnou část formuláře uložit.

<br

5) Generování podání

 • Pokud se již neobjevují žádné červené chybové hlášky, klikněte na tlačítko „Náhled podání“. Na vygenerovaném dokumentu zkontrolujte správnost veškerých údajů.
 • Pokud je vše v pořádku, klikněte na tlačítko „Generovat podání“.
 • Vygenerované podání vytiskněte a opatřete úředně ověřeným podpisem osoby pověřené podáním návrhu na zápis do rejstříku.
 

Blahopřejeme k úspěšnému vyplnění formuláře. Nyní už je pouze potřeba veškeré dokumenty odeslat na rejstříkový soud.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty