Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Vzor

Stanovy spolku

Pro jakou situaci je vzor vhodný

K založení spolku je potřeba, aby se členové budoucího spolku shodli na obsahu stanov, dle kterých se bude činnost spolku řídit. Stanovy jsou nezbytné pro vymezení práv a povinností členů spolku, způsobu fungování spolku a také vymezení hlavních účelů spolku. Zakladateli spolku musejí být nejméně tři osoby, které k založení spolku vedl stejný záměr či zájem. Podle § 123 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je existence stanov nezbytnou podmínkou založení a následného zápisu spolku do veřejného rejstříku. Stanovy musí být vypracovány v písemné formě. Povinnými součástmi stanov jsou informace o názvu, sídle, účelu spolku, právech a povinnostech členů spolku a statutárním orgánu.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k založení a fungování spolku najdete v našich manuálech:

Online generátor

Vzor můžete předvyplnit online v našem generátoru podání. Provedeme vás tak náležitostmi a základními variantami krok za krokem.

Otevřít generátor

Zaslat na e-mail

Odkaz ke stažení Vám zašleme na e-mail spolu s komentářem, jak jej správně využít a na co si dát pozor.

Probíhá odeslání.

Úspěšně odesláno. Raději zkontrolujte i složku "spam".

Někde nastala chyba, zkuste to prosím znovu.