Vzor

Stanovy spolku

Pro jakou situaci je vzor vhodný

K založení spolku je potřeba, aby se členové budoucího spolku shodli na obsahu stanov, dle kterých se bude činnost spolku řídit. Stanovy jsou nezbytné pro vymezení práv a povinností členů spolku, způsobu fungování spolku a také vymezení hlavních účelů spolku. Zakladateli spolku musejí být nejméně tři osoby, které k založení spolku vedl stejný záměr či zájem. Podle § 123 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je existence stanov nezbytnou podmínkou založení a následného zápisu spolku do veřejného rejstříku. Stanovy musí být vypracovány v písemné formě. Povinnými součástmi stanov jsou informace o názvu, sídle, účelu spolku, právech a povinnostech členů spolku a statutárním orgánu.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k založení a fungování spolku najdete v našich manuálech:

Ke stažení

Manuál ke vzoru Šablona vzoru

Další formáty

.doc  .odt