Vzor

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor využijete, pokud chcete docílit uložení tzv. opatření proti nečinnosti správnímu orgánu. Ochranu před nečinností upravuje v § 80 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. O opatření proti nečinnosti může zažádat účastník řízení, pokud uplyne lhůta pro vydání rozhodnutí či lhůta pro zahájení řízení z moci úřední nebo řízení na žádost, aniž by k vydání rozhodnutí nebo zahájení řízení došlo.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k nezákonným úředním postupům najdete v našich manuálech:

Dále naleznete informace na následujících odkazech:

Ke stažení

Probíhá odeslání.

Úspěšně odesláno. Raději zkontrolujte i složku "spam".

Někde nastala chyba, zkuste to prosím znovu.