Vzor

Trestní oznámení

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Trestní oznámení může podat každý, kdo se dozví o spáchaném trestném činu, tedy nejen případný poškozený.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k trestnímu oznámení najdete v našich manuálech:

Dále naleznete informace na následujících odkazech:

Ke stažení

Manuál ke vzoru Šablona vzoru

Další formáty

.doc  .odt