Poradna

Musí být účastníkem řízení vlastník nemovitosti?

Může být účastníkem řízení občan, který má v blízkosti plánované výstavby pouze trvalé bydliště, resp. nevlastní zde pozemek ani dům?

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Pokud jde o stavební řízení, vymezuje jeho účastníky § 109 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona. Jako speciální právní předpis k tomuto ustanovení by se měl ještě uplatnit § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na jehož základě by se měla stavebního řízení účastnit za zde stanovených podmínek také občanská sdružení.

Podle § 109 stavebního zákona je účastníkem řízení:
a) stavebník,
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem, nejde-li o případ uvedený v písmenu g),
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem,
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena,
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno,
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno,
g) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu ve stavebním řízení, které se týká domu nebo společných částí domu anebo pozemku; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.

Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku.

Účastníkem řízení tak nemůže být osoba, která v blízkosti pozemku, na kterém má být stavba realizována, toliko bydlí.

Aby mohla být tato osoba účastníkem, musela by mít k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu. 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty